Wethouders nieuwe college beëdigd

Publicatiedatum: 
19 jun 2018
In de raadsvergadering van 19 juni zijn de wethouders Van Mierlo, Maathuis, Van Rees en Langius benoemd en beëdigd. Samen met burgemeester Gerritsen vormen zij het nieuwe college van Almelo.

CDA-fractievoorzitter Marcel Zielman gaf namens de coalitiepartners een toelichting op het formatieproces en het coalitieakkoord. Het akkoord met de titel 'ambitie, daadkracht en vertrouwen' bevat de bestuurlijke ambities van de vier coalitiepartners voor de komende vier jaar. Voorafgaand aan de benoeming van de wethouders debatteerden de raadsleden over de hoofdlijnen van het akkoord. Bij de verdere uitwerking wil het college de raad en de stad betrekken.

Nieuw raadslid

Arjen Maathuis werd na de verkiezingen op 21 maart voor de VVD gekozen in de raad. Nu hij is benoemd als wethouder, wordt zijn plaats in de gemeenteraad ingenomen door Willem Loupatty.