Waterschap Vechtstromen en gemeente gaan intensiever samenwerken

Publicatiedatum: 
26 nov 2019
Waterschap Vechtstromen en gemeente hebben een aantal concrete thema’s benoemd waar ze aan gaan werken. Wethouder Eugène van Mierlo: “Zowel thema's die zich richten op het plezier dat water ons geeft als thema's die ons voorbereiden op de gevolgen voor onze stad van de klimaatveranderingen.”

Eén van de thema’s is klimaatadaptatie. Het regent vaker en harder en in de zomer is steeds vaker sprake van droogte. Het is van belang goed om te gaan met regenwater. In natte perioden moeten er voldoende afvoermogelijkheden zijn, zodat de straten niet blank komen te staan. In droge perioden is het gewenst het water juist extra lang te behouden om het te kunnen gebruiken.

Daarnaast gaan de beide partijen samenwerken aan de herinrichting van de Almelose Aa, die dwars door de binnenstad stroomt. Belangrijk is dat het water in de binnenstad, waaronder ook dat in de stadshaven, helder, schoon en veilig moet zijn. Almelo is bij uitstek een waterstad. “Daar zijn we trots op en daar werken we hard aan”, stelt bestuurder Hans van Agteren van waterschap Vechtstromen.

Gemeente en waterschap willen verder onderzoeken of het mogelijk is om de inzameling van medicijnen te optimaliseren en inwoners bewust te maken van het belang van het goed inzamelen van medicijnen. Medicijnresten komen nog te vaak in het milieu terecht, met alle problemen van dien voor bijvoorbeeld dieren en de kwaliteit van het water.

De samenwerkingsovereenkomst is ook nadrukkelijk een oproep aan inwoners, bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen om samen te werken aan Almelo als waterstad.