U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • De bevolking van Almelo vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners
  • De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed in de begroting. Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten. Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders (B&W) het afgesproken beleid goed uitvoert

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert elke dinsdagavond, behalve in de schoolvakanties. De ene week is er een raadsvergadering waarin de gemeenteraad debatteert en besluiten neemt. De andere week is er politiek beraad waarin raadsleden met inwoners, organisaties en elkaar discussiëren maar geen besluiten nemen. Op de vergaderkalender staat wanneer en waarover de gemeenteraad vergadert. Bij de agendapunten vindt u de vergaderstukken.


Vergadering bezoeken

U bent van harte welkom op de vergaderingen van de gemeenteraad. Wilt u aandacht vragen voor een onderwerp? Wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen in de gemeenteraad.

 

Back to top