U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Warmtevisie

Almelo wordt uiterlijk in 2050 helemaal aardgasvrij. Net als alle andere gemeenten in Nederland.  Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord.

Geen aardgas meer

Door geen aardgas meer te gebruiken, maken we onze gemeente duurzaam en klimaatneutraal. De overstap naar duurzaam verwarmen doen we samen. Niet van vandaag op morgen, maar stap voor stap. In de Warmtevisie staat welke stappen we gaan nemen. Om deze overstap zo betaalbaar en zorgvuldig mogelijk te kunnen maken hebben we goed nagedacht over hoe en in welke volgorde buurten aardgasvrij worden. 

Betaalbaar

In de Warmtevisie geven we aan hoe we in Almelo de overstap willen maken naar aardgasvrij. We hebben nog geen definitieve keuzes gemaakt. Deze visie geeft voorlopig de koers aan. Wel hebben we een aantal belangrijke uitgangspunten vastgesteld. We gaan voor een betaalbare en betrouwbare overgang. Per wijk gaat de gemeente, samen met inwoners, via wijkuitvoeringsplannen op zoek naar de meest haalbare en betaalbare alternatieven voor aardgas.

Planning

De gemeenteraad stelde op dinsdag 1 september de Warmtevisie vast. Hierin staan geen besluiten, maar wel belangrijke uitgangspunten. De overgang wordt per wijk of buurt aangepakt. Daarin staat hoe we het aardgas kunnen vervangen door andere energiebronnen. Dit plan maken we samen met bewoners, met de woningbouwcorporaties Beter Wonen en St. Joseph en met Cogas en het waterschap Vechtstromen.

De Warmtevisie waar de gemeenteraad mee instemde kunt u hier teruglezen. Kijk bij agendapunt 9.

Beginnen in Aalderinkshoek, Windmolenbroek en bedrijventerrein Bornsestraat 

In Almelo willen we starten in een deel van Aalderinkshoek, een deel van de Windmolenbroek en op het bedrijventerrein aan de Bornsestraat. We gaan bekijken hoe we de woningen en bedrijven in deze buurten zo kunnen aanpassen dat bewoners vòòr 2030 eenvoudig kunnen overstappen naar aardgasvrij. Dit heet aardgasvrij-ready. Betaalbaarheid voor bewoners staat hierbij voorop.

U kunt meepraten

Uiteraard kunt u meepraten. Zodra we aan een wijkplan gaan werken, informeren we u daar vanzelfsprekend tijdig over, onder meer via brieven en informatiebijeenkomsten. Nog niet alles is duidelijk. Maar dat geeft ook de ruimte om samen te werken aan de invulling. De stap naar aardgasvrij moeten we immers samen maken.

Lees meer over het Klimaatakkoord
 

Back to top