Verhuizing doorgeven

Geef uw verhuizing binnen 5 dagen na uw verhuisdatum door aan de gemeente. U kunt uw verhuizing online doorgeven.

Let op: Komt u uit het buitenland en wilt u (opnieuw) in Nederland gaan wonen? Lees dan wat u moet doen op Verhuizing vanuit buitenland.

  • De gemeente neemt uw online verhuisbericht in behandeling. Na goedkeuring krijgt u de bevestiging per post op uw nieuwe adres.
  • Geef uw verhuizing op tijd door. De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door meerdere overheidsorganisaties. Zoals de Belastingdienst en de leerplichtambtenaar. Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen.

Wie kan uw verhuizing doorgeven?

  • Als u 16 jaar of ouder bent: uzelf.
  • Als u jonger dan 16 jaar bent: ouder, voogd of verzorger.
  • Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt: samenwonende echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner.
  • Als u onder curatele staat: de curator.
  • Een meerderjarige die u schriftelijk hebt gemachtigd. De machtiging mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Verhuizen naar een andere gemeente

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U wordt automatisch in Almelo uitgeschreven.

U kunt zelf online een afspraak maken. Als u uw verhuizing doorgeeft in het stadhuis, neemt u mee:

  • Verhuist u zelf: uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsdocument).
  • Wilt u ook een andere verhuizing doorgeven? Dan neemt u een schriftelijke machtiging van degene mee, met het identiteitsbewijs van die persoon.

Geen