Eisen voor documenten bij een flitsvergunning

Lees hier meer over de flitsvergunning

 • Geveltekeningen (schaal 1:100) (bestaand en nieuw)
 • Doorsnedetekeningen (schaal 1:100-50-20) (bestaand en nieuw)
 • Plattegrondtekeningen (schaal 1:100-50) (bestaand en nieuw)
 • Gezichtsbepalende en/of constructieve details (schaal 1:10)
 • Foto’s van het betreffende pand in relatie met de omgeving
 • Situatietekening (schaal 1:1000-500)
 • Verder op de tekening(en) aan te geven: maatvoering, isolatiewaarde(n), ventilatievoorzieningen, draaiende delen, afmetingen van constructieve onderdelen.
 • Situatietekening (schaal 1:1000-500)
 • Aanzichten (schaal 1:100) inclusief maatvoering
 • Doorsnedetekeningen (schaal 1:100-50-20)
 • Foto’s van de locatie van het te plaatsen bouwwerk in relatie met de omgeving
 • Geveltekeningen (schaal 1:100-50) (bestaand en nieuw)
 • Gezichtsbepalende en/of constructieve details (schaal 1:10)
 • Maatvoering van de reclame
 • Maatvoering ten opzichte van de gevel
 • Foto’s van de locatie van het betreffende bouwwerk in relatie met de omgeving
 • Situatietekening (schaal 1:1000-500)
 • Aanvraagformulier reclame
 • Geveltekeningen (schaal 1:100-50)
 • Doorsnedetekeningen (schaal 1:100-50-20)
 • Plattegrondtekeningen (schaal 1:100-50)
 • Gezichtsbepalende en/of constructieve details (schaal 1:10)
 • Foto’s van het betreffende pand in relatie met de omgeving
 • Situatietekening (schaal 1:1000-500)
 • Verder op de tekening(en) aan te geven: maatvoering, isolatiewaarde(n), ventilatievoorzieningen, draaiende delen, afmetingen van constructieve onderdelen
 • Plattegrondtekeningen (schaal 1:100-50) (bestaand en nieuw)
 • Doorsnedetekeningen (schaal 1:100-50-20) (bestaand en nieuw)
 • Constructieve berekeningen en tekeningen van de draagconstructie
 • Geveltekeningen (schaal 1:100-50) (bestaand en nieuw)
 • Doorsnedetekeningen (schaal 1:100-50-20) (bestaand en nieuw)
 • Plattegrondtekeningen (schaal 1:100-50) (bestaand en nieuw)
 • Gezichtsbepalende en/of constructieve details (schaal 1:10)
 • Foto’s van het betreffende pand in relatie met de omgeving
 • Situatietekening (schaal 1:1000-500)
 • Verder op de tekening(en) aan te geven: maatvoering, isolatiewaarde(n), ventilatievoorzieningen, draaiende delen, daglichtvoorzieningen, afmetingen van constructieve onderdelen