Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Vergoeding planschade

Zijn er vervelende gevolgen voor uw woning of bedrijf door een maatregel uit een bestemmingsplan of omgevingsvergunning? Bijvoorbeeld verlies van uitzicht, geluidsoverlast of waardevermindering. Dan kunt u een vergoeding van planschade aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

U kunt voor een vergoeding van planschade in aanmerking komen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De schade komt voort uit een planologische wijziging zoals een nieuw bestemmingsplan of een afwijking op een bestemmingsplan.
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging van kracht is geworden.
 • U lijdt schade doordat uw woning of bedrijfsgebouw minder waard is geworden of doordat u inkomsten misloopt. Let op: als huurder hebt u geen recht op vergoeding voor waardevermindering.
 • U hebt niet op een andere manier compensatie voor de schade ontvangen, bijvoorbeeld door verkoop, onteigening of verzekering.

Aanvragen

 • Bel met de gemeente op (0546) 54 11 11 om het aanvraagformulier op te vragen
 • Stuur het ingevulde formulier op naar de gemeente:

  Gemeente Almelo
  Postbus 5100
  7600 GC Almelo

 • Of geef het ingevulde formulier af in het stadhuis

Wat gebeurt er met uw aanvraag

Een onafhankelijke planschadecommissie behandelt uw aanvraag. De commissie nodigt u uit om uw aanvraag toe te lichten. De commissie beoordeelt uw aanvraag en stelt een conceptadvies op. U krijgt hierover een brief. Tegen het conceptadvies kunt u binnen 6 weken een zienswijze indienen. De commissie stelt een definitief advies op aan de gemeente. De gemeente neemt een besluit, en houdt hierbij rekening met het advies. U krijgt een brief met het besluit.

Niet eens met besluit

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Kosten

Soort aanvraag Prijs 2021
Aanvraag vergoeding planschade € 500

De kosten krijgt u terug als de gemeente u een vergoeding voor planschade heeft toegekend.

Beoordeel deze pagina
Back to top