U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Vergoeding planschade

Lijdt u schade doordat er in de buurt van uw woning of bedrijfsgebouw wordt gebouwd? Is uw pand minder waard geworden of loopt u inkomsten mis? En paste deze bouw eerst niet in het bestemmingsplan en nu wel door een maatregel van de gemeente? Dan kunt u een vergoeding van planschade aanvragen bij de gemeente.

Wat u moet weten

U kunt voor een vergoeding van planschade in aanmerking komen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De schade komt voort uit een planologische wijziging zoals een nieuw bestemmingsplan of een afwijking op een bestemmingsplan
 • U lijdt schade doordat uw woning of bedrijfsgebouw minder waard is geworden of doordat u inkomsten misloopt. Let op: als huurder hebt u geen recht op vergoeding voor waardevermindering van uw woning of bedrijfsgebouw
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging van kracht is geworden
 • U hebt niet op een andere manier compensatie voor de schade ontvangen, bijvoorbeeld door verkoop, onteigening of verzekering

Aanvragen

 • Bel met de gemeente op (0546) 54 11 11 om het aanvraagformulier op te vragen
 • Stuur het ingevulde formulier op naar de gemeente:

  Gemeente Almelo
  Postbus 5100
  7600 GC Almelo

 • Of geef het ingevulde formulier af in het stadhuis

Wat gebeurt er met uw aanvraag

Een onafhankelijke planschadecommissie behandelt uw aanvraag. De commissie nodigt u uit om uw aanvraag toe te lichten. De commissie beoordeelt uw aanvraag en stelt een conceptadvies op. U krijgt hierover een brief. Tegen het conceptadvies kunt u binnen 6 weken een zienswijze indienen. De commissie stelt een definitief advies op aan de gemeente. De gemeente neemt een besluit, en houdt hierbij rekening met het advies. U krijgt een brief met het besluit.

Niet eens met besluit

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Kosten

Soort aanvraag Prijs 2020
Aanvraag vergoeding planschade

€500

De kosten krijgt u terug als de gemeente u een vergoeding voor planschade heeft toegekend.

Beoordeel deze pagina