Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Van het aardgas af

Almelo wordt uiterlijk in 2050 helemaal aardgasvrij. Net als alle andere gemeenten in Nederland. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Door geen aardgas meer te gebruiken, maken we onze gemeente duurzaam en klimaatneutraal.

Warmtevisie

Hoe we overstappen naar een andere manier van verwarmen, staat in de Warmtevisie. Dat doen we per wijk en per buurt. 

Betaalbaar en betrouwbaar

In de Warmtevisie staan geen besluiten. Er staat wel in wat de belangrijke uitgangspunten zijn. De overgang moet betaalbaar en betrouwbaar zijn. Per wijk en per buurt onderzoekt de gemeente hoe aardgas het best kan worden vervangen. Dat doet de gemeente samen met de inwoners.  Ook de woningbouwcorporaties Beter Wonen en St. Joseph, Cogas en het waterschap Vechtstromen doen mee. 

Planning

De gemeenteraad stelde op dinsdag 1 september 2020 de Warmtevisie vast.  De Warmtevisie waar de gemeenteraad mee instemde kunt u hier teruglezen. Kijk bij agendapunt 9.

Beginnen in Aalderinkshoek, Windmolenbroek en bedrijventerrein Bornsestraat 

In Almelo starten we in een deel van Aalderinkshoek, een deel van de Windmolenbroek en op het bedrijventerrein aan de Bornsestraat. We bekijken hoe we de woningen en bedrijven in deze buurten zo kunnen aanpassen dat bewoners voor 2030 kunnen overstappen naar aardgasvrij. Betaalbaarheid voor bewoners is hierbij het belangrijkst.

U kunt meepraten

Zodra we beginnen aan een plan voor een wijk, informeren we u daar over. Dat doen we met brieven en informatiebijeenkomsten. Daarin kunt u meepraten.

Lees meer over het Klimaatakkoord
 

Back to top