Uitvoeringsprogramma

De politieke afspraken en plannen van het college van burgemeester en wethouders staan in het collegeakkoord Voortvarend te werk - Uitvoeringsprogramma 2014-2018