Uitvoeringsprogramma

De politieke afspraken en plannen van het college van burgemeester en wethouders staan in het coalitieakkoord Ambitie, daadkracht en vertrouwen 2018-2022.