Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Uitvoeringsagenda stadsontwikkeling

Publicatiedatum: 
27 okt 2021
Almelo heeft een uitvoeringsagenda stadsontwikkeling opgesteld. Die beschrijft de manier waarop we de stad willen ontwikkelen. Daarbij zijn gebieden benoemd die prioriteit krijgen, waaronder de binnenstad en de spoorzone. Daarnaast willen we bedrijventerreinen uitbreiden, de wijken Nieuwstraatkwartier en Ossenkoppelerhoek een impuls geven en een nieuwe, grote woningbouwlocatie ontwikkelen. Op deze manier wil Almelo haar krachtige positie als centrumgemeente in Noordwest Twente verder versterken.

Almelo is als gemeente sterk in ontwikkeling. Er ligt een duidelijke investeringsagenda voor de komende jaren. Drie troeven maken Almelo bijzonder aantrekkelijk om in te investeren. Dat zijn een vernieuwde binnenstad, Almelo als waterstad en als stad met snelle economische groei in logistiek en hightech die voor banen zorgt.

Tijdens de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam overhandigde burgemeester Gerrritsen de Uitvoeringsagenda stadsontwikkeling aan gedeputeerde Monique van Haaf. In het eerste kwartaal van 2022 wil het college een voorstel aan de gemeenteraad doen voor de aanpak van de uitvoering.  

Ontwikkelagenda
Voor de komende jaren heeft Almelo een stadsontwikkelingsagenda vastgelegd met duidelijke prioriteiten en investeringsgebieden:

  • Binnenstad – 2de vernieuwingsfase
  • Spoorzone (westerdok, Kerkelanden, Stationsgebied en Achter de Molen)
  • Uitbreiding grootschalig regionaal bedrijventerrein (XL Businesspark 2)
  • Nieuwe grote woonlocatie
  • 3.000 – 4.000 extra woningen
  • Toevoeging bedrijventerrein lokale behoefte
  • Impuls Nieuwstraatkwartier en Ossenkoppelerhoek

Uitvoeringsagenda Stadsontwikkeling
Klik hier voor de volledige Uitvoeringsagenda Stadsontwikkeling inclusief kaartmateriaal. 

Back to top