U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege het coronavirus zijn er extra maatregelen.

Manieren om te stemmen

Bij deze Tweede Kamerverkiezing heeft u de volgende (extra) mogelijkheden om uw stem uit te brengen.

  • Stemmen in het stemlokaal

Vanwege corona zijn er op maandag 15 maart en op dinsdag 16 maart ook stembureaus open. Bekijk hier welke stembureaus er in uw buurt open zijn. Voordat u naar het stembureau gaat moet u een gezondheidscheck doen. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas. 

  • Iemand machtigen

Als u op de dag van de verkiezingen niet zelf uw stem kunt uitbrengen, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dat heet een machtiging. Dit doet u door samen de achterkant van uw stempas in te vullen. Geef deze  stempas én een kopie van uw geldige legitimatie mee aan de gemachtigde. Uw legitimatie moet geldig zijn tot ten minste 18 maart 2016.

Let op: een gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers de stem uitbrengen.

  • Briefstemmen 70-plus

Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij deze verkiezing ook per brief stemmen

  • Stemmen in een andere gemeente

Om in een andere gemeente te kunnen stemmen kunt u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. Uw oorspronkelijke stempas is dan niet meer geldig. Na ontvangst van uw stempas kunt de kiezerspas via Almelo.nl en uw DigiD aanvragen. De kiezerspas wordt dan naar uw woonadres verstuurd. Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente. U kunt de kiezerspas ook ophalen in het stadhuis. De kiezerspas kunt u alleen zelf in persoon aanvragen. U moet dan uw geldige legitimatiebewijs laten zien. Uw legitimatie moet geldig zijn tot ten minste 18 maart 2016.

Wie mag er stemmen?

U mag in Almelo stemmen als u:

  • De Nederlandse nationaliteit heeft.
  • Op 1 februari 2021 in de gemeente Almelo ingeschreven staat.
  • Op 17 maart 2021 18 jaar of ouder bent.
  • Niet uitgesloten bent van het kiesrecht in Nederland.

Als u voor deze verkiezing kiesgerechtigd bent, dan ontvangt u uiterlijk 3 maart 2021 uw stempas.

Stempas op 3 maart niet ontvangen?

Heeft u op 3 maart de stempas nog niet ontvangen, dan kunt u vanaf 4 maart via Almelo.nl met uw DigiD een vervangende stempas aanvragen. Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente.

U kunt ook een vervangende stempas aanvragen in het stadhuis. Deze kunt u alleen zelf in persoon aanvragen. U moet dan uw geldige legitimatiebewijs laten zien. Uw legitimatie moet geldig zijn tot ten minste 18 maart 2016. 

Back to top