U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Tijdelijke wet vervangt noodverordening

Publicatiedatum: 
2 dec 2020
Het gaat nog niet goed met de coronabesmettingen. Daarom zijn maatregelen van genomen voor de bestrijding van het coronavirus in de zogenaamde noodverordeningen. Deze noodverordeningen zijn per 1 december vervangen door de tijdelijke coronawet. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van korte tijd. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) en daarbij horende ministeriële regelingen.

Hiermee worden de bestaande coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving en krijgen de Tweede en Eerste Kamer meer betrokkenheid. Maatregelen kunnen worden gewijzigd via een nieuwe regeling. Dit wordt altijd aangekondigd via de persconferentie van de minister-president en minister de Jonge.

Deze tijdelijke wet maatregelen covid-19 ging in op dinsdag 1 december 2020 en is 3 maanden geldig. Als dit nodig is, kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd.

Mondkapje verplicht

De huidige maatregelen blijven dus van kracht. Nieuw is dat per 1 december een mondkapje verplicht is in publieke ruimtes. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder in onder andere winkels, musea, restaurants, theaters en in het stadhuis. Eerder was dit een dringend advies. De burgemeester kan geen ontheffing verlenen voor de mondkapjesplicht. Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Bekijk meer informatie over de mondkapjesplicht.

Ontheffingen en gemeentelijke verordeningen

De bevoegdheden voor de uitvoering van de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus komen bij de burgemeester te liggen en niet meer bij de voorzitter van de Veiligheidsregio. In uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven op bepaalde regels uit de wet. Het regionaal crisisteam blijft bestaan als overlegplatform van alle Twentse burgemeesters.

Los van bovenstaande geldt dat de gemeente met eigen gemeentelijke verordeningen en bevoegdheden zelf binnen de wet regels kan stellen. Denk daarbij aan: het afsluiten van straten, gebieden en parken, het verplaatsen van markten of aanpassen van terrassen vanwege het risico van opeenhoping van mensen. Bij de bestrijding van covid-19 hebben de bevoegdheden uit de Tijdelijke Wet voorrang boven andere (reguliere) bevoegdheden.

Lees er meer over op Rijksoverheid.nl.

Back to top