U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Tijdelijke uitbreiding cameratoezicht milieuplein

Publicatiedatum: 
18 jun 2020
Veel inwoners ergeren zich aan afval en huisraad dat mensen naast milieu-eilanden dumpen. Om de leefbaarheid en daarmee de openbare orde te handhaven werkt de gemeente sinds 2019 op verschillende plekken in de stad met zowel vaste als mobiele camera’s bij afvalpunten. Bij het milieuplein bij aan de Bornerbroeksestraat bij de Jumbo / Aldi komt nu ook tijdelijk een vaste camera.

(Mobiele) camera’s lijken effect te hebben op het gedrag van inwoners die spullen storten bij de milieupleinen en ondergrondse afvalcontainers. Inwoners ervaren minder overlast. De gemeente evalueert op dit moment alle middelen die ingezet zijn in de aanpak van afvaldump. Daaronder ook het (mobiele) cameratoezicht. Een eerste conclusie is dat het cameratoezicht een positief effect heeft op de leefbaarheid in de buurten en illegale afvaldump inderdaad effectief tegen gaat.

Het milieu-eiland bij de Jumbo / Aldi aan de Bornerbroeksestraat is een locatie waar regelmatig overlast ervaren wordt door inwoners door gedumpt afval. De gemeente plaatst hier nu tijdelijk een vaste camera. Een bord attendeert inwoners er op dat er cameratoezicht is. In overleg met de supermarkten bepaalt de gemeente of en welke delen van hun objecten al dan niet in beeld worden gebracht (bijvoorbeeld parkeerplaats of ingang supermarkt).