Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Tijdelijke opvang asielzoekers in Huize Alexandra Almelo

Publicatiedatum: 
9 sep 2021
De gemeente Almelo biedt voor maximaal 6 maanden Huize Alexandra aan voor de opvang van asielzoekers. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gemeenten verzocht locaties beschikbaar te stellen. Het Almelose college geeft daar vanuit humaan oogpunt gehoor aan. In Huize Alexandra is maximaal plek voor 250 bewoners tot eind maart 2022. De tijdelijke opvang past binnen het al eerder ingezette proces voor sloop en herontwikkeling van deze locatie.

De behoefte aan extra opvangcapaciteit bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is groot omdat meer mensen asiel aanvragen en omdat statushouders langer op opvanglocaties van het COA verblijven vanwege krapte op de woningmarkt. Ook zijn er veel vluchtelingen uit Afghanistan. 

Maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid

Burgemeester Gerritsen: “Als college hebben we besloten om als medeoverheid vanuit maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit landelijke vraagstuk. De recente geopolitieke ontwikkelingen zorgen voor een toenemende instroom van vluchtelingen.” Wethouder Van Mierlo, portefeuillehouder voor de vluchtelingenopvang, geeft aan dat het college iedereen met recht op opvang, een zo goed mogelijke tijdelijke opvang wil bieden. “Waarmee we ook een bijdrage leveren aan het proberen te voorkomen dat crisisnoodopvang in bijvoorbeeld sporthallen nodig wordt.”

Maximaal zes maanden

Het college verhuurt Huize Alexandra voor een periode van maximaal 6 maanden, uiterlijk tot en met 31 maart 2022. De direct omwonenden zijn vandaag per brief geïnformeerd over het opnieuw in gebruik nemen van Huize Alexandra. Met het COA is afgesproken dat er geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) in de opvang geplaatst worden. Daarnaast wordt in overleg gekeken naar een doelgroep die zoveel mogelijk past bij de omgeving. Belangrijk is dat een veilige, beheersbare en leefbare opvang gerealiseerd wordt.

Herontwikkelingslocatie

Huize Alexandra was vijf jaar lang in gebruik door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV). Die termijn liep in de zomer van 2021 af. Het college maakte eerder al kenbaar het pand te willen slopen en de locatie te herontwikkelen. Burgemeester Gerritsen: “De verwachting is dat de sloopprocedure tot eind maart 2022 duurt. In de tussenliggende periode kan de locatie dienen als tussenvoorziening voor de opvang van asielzoekers terwijl de voorgenomen planning voor sloop en herontwikkeling gehandhaafd kan blijven.”
 

Beoordeel deze pagina
Back to top