Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Tien lintjes in Almelo tijdens online lintjesregen

Publicatiedatum: 
28 apr 2021
In de gemeente Almelo kregen dit jaar 10 mensen een Koninklijke onderscheiding tijdens de traditionele lintjesregen voor Koningsdag. Alle 10 zijn ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lintje

Ze ontvIngen hun lintje maandagochtend 26 april in het stadhuis uit handen van burgemeester Arjen Gerritsen. Vanwege corona kon er geen publiek bij zijn.

Jan Bartels

Is als vrijwilliger op meerdere gebieden actief in Bornerbroek. Hij is vooral bekend als voorzitter van de stichting Dorpsbelangen Bornerbroek. Hij zette zich ook in voor onder andere de Belevingstuin voor ouderen, de invulling van de Hoitinklocatie, het ponton over de beek De Doorbraak en voor starterswoningen. Jan Bartels is een hardwerkende en gedreven man met het hart op de juiste plaats. Iemand die altijd goed voorbereid is en met wie het een feest is om samen te werken.
Jan Bartels volgde de bijeenkomst thuis via  internet en staat niet op de foto.

Anja Bos

Is sinds 1984 vrijwilliger van de Dorpskrant Aadorp. Als bestuurslid van Plaatselijk Belang Aadorp was ze betrokken bij projecten die Aadorp overstegen zoals de verbreding van kanaal Almelo – De Haandrik. Acht jaar lang was ze trainer bij de Wierdense IJsclub waarbij ze talloze Aadorpse kinderen de fijne kneepjes van de schaatsport heeft bijgebracht. Ze is vrijwilliger bij verpleeghuis Het Meulenbelt en was medeorganisator van een fietstocht van Vriezenveen naar Sint Petersburg. Anja Bos staat bekend om haar enthousiasme, eerlijkheid en punctualiteit.

Joke van Goor

De informele moeder van tennisvereniging ATC Veenhorst. Ze was 17 jaar bestuurslid en betrokken bij de organisatie van alle toernooien van de club, waaronder de Winter-Inn, één van de grootste tennisevenementen van Oost Nederland.  Door haar inzet is met name het veteranentennis enorm gegroeid in populariteit. Joke van Goor is ook voorzitter van De Zonnebloem, afdeling Sluitersveld. Joke van Goor is gemakkelijk te benaderen, iemand op wie je nooit vergeefs een beroep doet en iemand die alle organisatorische plooien weet glad te strijken.

Henk Kloosterhof

Was onder andere bestuurslid van het Steunpunt Minderheden Overijssel (SMO) en van de stichting Netwerk, een voorganger van het huidige Avedan. Als secretaris van de Ouderenvereniging Almelo begeleidt hij onder andere acties op het gebied van wonen voor ouderen. Als voorzitter van het Studiefonds van het ROC van Twente konden veel jongeren die in schrijnende situaties verkeerden toch hun opleiding voltooien. Bij Henk Kloosterhof gaat het om het kunnen meedoen aan de samenleving en minder om structuur en wettelijke kaders. Een luis in de pels. En daar hebben wij er te weinig van.

Michael Kulpe

Is bestuurslid van de stichting Gold Stars Heracles, dat elk jaar De Almelo City Cup organiseert, het Walking Football Toernooi, met deelname van zo’n 40 teams uit 8 landen. Michael Kulpe is daarbij verantwoordelijk voor uiteenlopende zaken zoals de op- en afbouw van de terreinen, het vervoer van de deelnemers van en naar het hotel en het verzorgen van de lunches. Hij zette zich ook lange tijd in voor hulp aan vluchtelingen. Michaels Kulpes innemende karakter en benaderbaarheid maken het tot een plezier om met hem samen te werken.

Tineke Meessen

Is al 18 jaar actief voor Vluchtelingenwerk Almelo. Honderden statushouders heeft zij inmiddels op weg geholpen in de maatschappij. Gedurende lange tijd is ze ook zo’n 20 uur per week bezig geweest voor MHC, de Mixed Hockey Club Almelo. Als technisch commissaris was ze onder andere verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van de trainers en van de trainingen. Haar inzet leidde er mede toe dat MHC Almelo in 2017 groeide naar bijna 1000 leden. Tineke Meessen is een ongelofelijk betrokken vrouw, stimulerend, motiverend en vol empathie.

Henk Nij Bijvank

Vervulde 9 jaar op voortreffelijke wijze de functie van voorzitter van De Oostvaarders, het groots en meeslepend shantykoor, met zo’n 60 zangers, 6 muzikanten en een dirigent. Hij was 8 jaar voorzitter van tennisvereniging Luctor et Emergo. Als zeer betrokken penningmeester van het Jeugdfonds Almelo zet hij zich ten volle en altruïstisch in voor de kinderen uit gezinnen die om financiële redenen in de knel zijn gekomen. Henk Nij Bijvank is een zeer een aimabel mens en een gedreven bestuurder.

Diny Peper

Was al in 1972 vrijwilliger in de Paulusparochie en oprichter en drijvende kracht is van de in 1990 opgerichte Solistengroep, ook wel de Alleengaandengroep. Als vrijwilliger in de Paulusparochie ontwierp en onderhield zij de misdienaarskleding, de kazuivels en de altaarkleden. Met de Solistengroep houdt ze activiteiten met alleenstaande vrouwen die anders geen aanspraak hebben. Diny Peper was ook Vrijwillig Ouderen Adviseur, een initiatief van de 3 ouderenbonden in Almelo. Diny Peper is een moedig en zorgzaam persoon die overal de harmonie weet te bewaren.

Greetje Reichart

De organisator van de Kinderkerst, het diner voor kinderen waarvan de ouders op het minimum zitten. In de beginjaren voor 20 kinderen, de laatste jaren doen er zo’n 200 kinderen aan mee. Ook stichting De Eethoek klopt nooit vergeefs om hulp bij haar aan. Vooral in de beginjaren heeft ze de gaarkeuken vaak uit de brand geholpen. Zij regelde dan snel extra maaltijden als bleek dat er niet genoeg was. Greetje Reichart zet zich onbaatzuchtig in voor iedereen die hulp nodig heeft of dat nu komt door eigen schuld of dikke pech. Dat maakt haar niet uit.

Fred de Wolff

Is al meer dan 22 jaar penningmeester van de Bridge Sociëteit Almelo. Hij is ook chauffeur voor mensen die wel willen bridgen maar die zelf geen vervoer hebben. Ook was hij chauffeur voor zijn vrouw toen die vrijwilliger was bij de stichting Terminale Thuiszorg. Hij bracht haar ’s avonds in de auto naar een zieke en haalde ’s morgens weer op als ze de hele nacht had gewaakt. Hij was conservator en rondleider op de Molen Twickel in Delden. Samen met andere vrijwilligers verrichtte hij ook onderhoud aan de molen. Fred de Wolff is een zeer waardevol vrijwilliger en bestuurslid. Een bijzonder aimabele man die niet over zich heen laat lopen.

Back to top