Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Taxatieverslag WOZ

Wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfsgebouw tot stand is gekomen? U kunt het WOZ taxatieverslag van uw woning online bekijken via het Digitaal Belastingloket. U kunt ook naar het stadhuis. Maakt u daarvoor een afspraak. Het taxatieverslag van uw bedrijfspand kunt u opvragen bij het GBTwente.

Wat u moet weten

  • In opdracht van de gemeente stelt het GBTwente elk jaar de waarde van alle woningen, bedrijfsgebouwen en andere onroerende zaken in de gemeente Almelo vast. Dat is de WOZ-waarde. Er wordt onder andere rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.
  • De uitleg van de WOZ-waarde van elke pand vindt u in een taxatieverslag.
  • Voor de onroerendezaakbelasting (OZB) 2021 bepalen wij de waarde die uw pand heeft op de peildatum 1 januari 2020. Deze WOZ-waarde vindt u in het taxatieverslag van 2021.
  • Het taxatieverslag van uw bedrijfspand kunt u opvragen bij het GBTwente, e-mail info@gbtwente.nl

U kunt ook de WOZ-waarde bekijken van andere woningen want die zijn openbaar sinds 1 oktober 2016.
Bekijk de WOZ-waarde van woningen in de gemeenten die zijn aangesloten bij het GBT via mijnwozwaarde
Bekijk de WOZ-waarde van woningen in Nederland via het wozwaardeloket.

Meenemen

Als u het taxatieverslag van uw woning in het stadhuis wilt opvragen, neemt u mee:

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Afspraak maken

Neem contact op met de gemeente via (0546) 54 11 11.

Beoordeel deze pagina
Back to top