Stadsprijs Almelo 2017

Publicatiedatum: 
27 sep 2017
De Stadsprijs van Almelo is een prijs voor personen, verenigingen, of andere organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan de stad. Bijvoorbeeld door Almelo leefbaarder, sportiever, groener, socialer, mooier of leuker te maken. Draag nu uw kandidaat voor de Stadsprijs 2017 voor. Het kan tot 1 november!

Wie kan voor de Stadsprijs Almelo 2017 in aanmerking komen?

Kandidaten voor de Stadsprijs leveren een bijdrage aan de stad op het gebied van sport, economie, cultuur, ecologie, welzijn of iets heel anders. Het gaat om een structurele bijdrage, een eenmalige actie is niet voldoende. De genomineerde hoeft niet uit Almelo te komen, het gaat er om dat de bijdrage een meerwaarde heeft voor de stad. Ook gaat het er niet om hoe vaak iemand is aangemeld.

Hoe draag ik iemand voor?

U kunt online een kandidaat voordragen. Dat kan tot woensdag 1 november 2017. U kunt ook de flyer invullen. Die is te vinden op verschillende plekken in de stad. U kunt ook een brief te sturen naar:

Commissie Stadsprijs 2017
t.a.v. Milly Hayary
Antwoordnummer 131
7600 VB Almelo

In de aanmelding moeten in ieder geval worden opgenomen:

  • de persoonlijke gegevens van de briefschrijver (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
  • de gegevens van de kandidaat (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
  • een motivatie voor de voordracht

Let op: het gaat er niet om hoe vaak iemand wordt aangemeld. 

Wat gebeurt er na 1 november?

Alle voordrachten leest de Commissie Stadsprijs 2017 voor. Dit is een onafhankelijke commissie van zes leden, die worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders. De commissie kiest zelf een voorzitter. Op basis van een rooster treden commissieleden af en worden nieuwe leden benoemd. De Commissie Stadsprijs heeft een brede maatschappelijke samenstelling. De leden komen onder meer uit de sectoren cultuur, welzijn en sport.

De Commissie Stadsprijs 2017 beoordeelt de voordrachten. Hierbij wordt gekeken naar de bijdrage die de kandidaat leverde aan de plaatselijke gemeenschap op sociaal, cultureel, sportief, economisch, ecologisch of ander maatschappelijk gebied. Ook worden de voordrachten beoordeeld op bestendigheid. Uit de voordrachten kiest de Commissie Stadsprijs de drie beste kandidaten, waarvan één de uiteindelijke winnaar is van de Stadsprijs. De prijsuitreiking is op 15 december 2017.