U kunt alleen nog voor dringende zaken een afspraak maken met ons. Voor meer informatie bel (0546) 54 11 11.

Slopen: melding of vergunning

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan hebt u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente. U regelt het via DigiD in het Omgevingsloket online.

Omgevingsloket online

Bent u eigenaar van een gebouw dat is gebouwd voor 1994? Dan ligt er misschien asbest op uw dak. Asbestdaken zijn verboden vanaf 2024. Voordat u uw asbestdak gaat slopen, meld u dat via het Omgevingsloket. Zie ook Asbestdak saneren.

Wat u moet weten

Wanneer melding

U moet een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

  • Als er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrijkomt
  • Als u asbest verwijdert

Wel of geen asbest: stuur bewijs mee

Komt er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrij? Toon dan aan dat uw pand of woning wel of geen asbest bevat:

  • Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf
  • Is uw pand of woning na 1 juli 1993 gebouwd en is er geen asbest aanwezig? Stuur dan een schriftelijk bewijs van de bouwdatum mee

Meer informatie over asbest vindt u bij Milieu Centraal.

Wanneer vergunning

U hebt een omgevingsvergunning nodig in de volgende gevallen:

  • Als u wilt slopen aan een erkend monument
  • Als u wilt slopen aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • Als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan

Geen DigiD? Vraag nu aan

Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Het duurt 5 dagen voordat u uw DigiD ontvangt.