U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Sebastiaan Stöteler (PVV)

Sebastiaan Stoteler

Sebastiaan (T.S.M.) Stöteler

Postbus 5100
7600 GC Almelo
s.stoteler@almelo.nl

Nevenfuncties

  • Toegevoegd gerechtsdeurwaarder bij GGN Mastering Credit NV (betaald)
  • Ambtenaar van de gemeentelijke belastingen in de functie van belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet bij de gemeente Dinkelland (onbetaald)
  • Voorzitter Stichting ondersteuning gemeentelijke fractie Almelo PVV (onbetaald)