U kunt alleen nog voor dringende zaken een afspraak maken met ons. Voor meer informatie bel (0546) 54 11 11.

Sebastiaan Stöteler (PVV)

Sebastiaan Stoteler

Sebastiaan (T.S.M.) Stöteler

Postbus 5100
7600 GC Almelo
s.stoteler@almelo.nl

Nevenfuncties

  • Toegevoegd gerechtsdeurwaarder bij GGN Mastering Credit NV (betaald)
  • Ambtenaar van de gemeentelijke belastingen in de functie van belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet bij de gemeente Dinkelland (onbetaald)
  • Voorzitter Stichting ondersteuning gemeentelijke fractie Almelo PVV (onbetaald)