Samenstelling gemeenteraad

In de gemeenteraad van Almelo zitten 35 raadsleden. Zij nemen de besluiten voor de gemeente. Als inwoner van Almelo kiest u de raadsleden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen worden elke vier jaar gehouden. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014.

Samenstelling

De gemeenteraad van Almelo bestaat in totaal uit 35 zetels, verdeeld over 14 fracties: CDA (7 zetels), LAS (6 zetels), PvdA (2 zetels), SP (3 zetels), VVD (4 zetels), D66 (3 zetels), ChristenUnie (2 zetels), Democraten.Nu (2 zetels), Lijst Çete (1 zetel), PVA (1 zetel), Almelo Centraal (1 zetel), Leefbaar Almelo (1 zetel), GroenLinks (1 zetel) en Minimapartij (1 zetel).

Burgemeester Arjen Gerritsen is voorzitter van de gemeenteraad. De raadsgriffie bestaat uit raadsgriffier Corrie Steenbergen en griffiemedewerkers. Zij ondersteunen en adviseren de gemeenteraad.