Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Rioolheffing

Is uw woning of bedrijfsgebouw aangesloten op het riool? Dan betaalt u rioolheffing. Daarmee kan de gemeente voor aanleg, onderhoud en vervanging van de riolering zorgen. U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde belastingaanslag, die het GBTwente u toestuurt.

Wat u moet weten

Twee soorten rioolheffingen

Er zijn twee soorten rioolheffingen:

  • Eigenarenbelasting. Deze rioolheffing betaalt u als u op 1 januari eigenaar bent van een woning of bedrijfspand. Het is een vast bedrag voor het hele jaar. 
  • Gebruikersbelasting. Het bedrag hangt af van het aantal mensen dat in de huur of koop woning woont op 1 januari. Het is een vast bedrag voor het hele jaar.

Als u uw huis of pand heeft verkocht

  • U blijft in Almelo wonen: het gebruikersgedeelte van de rioolheffing blijft voor u gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al rioolheffing betaalt.
  • U verhuist naar een andere gemeente: u betaalt het gebruikersgedeelte van de rioolheffing aan de gemeente Almelo tot en met de maand waarin u verhuist.
  • U betaalt het eigenaarsgedeelte van de rioolheffing voor het hele jaar. De notaris verrekent dit gedeelte van de rioolheffing tussen de koper en u.

Grootverbruik

Voert u meer dan 250 kubieke meter water per jaar af? Dan krijgt u als gebruiker daarvoor een aparte aanslag. Deze is gebaseerd op de gegevens van het waterbedrijf Vitens.

Kosten

Soort heffing Prijs 2021
Rioolheffing eigenaar € 115,04
Rioolheffing gebruiker: 1 persoonshuishouden € 160
Rioolheffing gebruiker: 2 of meer persoonshuishouden € 179,20
Rioolheffing gebruiker: niet woning (winkel, bedrijf) € 172,56

Meer weten

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) geeft meer informatie over de belastingheffing.

Beoordeel deze pagina
Back to top