U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Raadsgriffier Corrie Steenbergen

Corrie (C.M.) Steenbergen
Raadsgriffier

E-mail: raadsgriffie@almelo.nl

Nevenfuncties

 

Back to top