U kunt alleen nog voor dringende zaken een afspraak maken met ons. Voor meer informatie bel (0546) 54 11 11.

Raadsgriffier Corrie Steenbergen

Raadsgriffier Corrie Steenbergen

Corrie (C.M.) Steenbergen
Raadsgriffier

E-mail: raadsgriffie@almelo.nl

Nevenfuncties

  • Voorzitter Rotary Club Almelo