Raadsgriffie

Medewerkers van de raadsgriffie
Bij de raadsgriffie kunt u terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp. Of als u uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis. De raadsgriffie zorgt ervoor dat u in contact komt met de gemeenteraad.

Mail of bel ons

raadsgriffie@almelo.nl
(0546) 54 13 91

Wat doet de raadsgriffie?

  • De belangrijkste taken van de raadsgriffie zijn:
  • Gemeenteraadsleden adviseren en ondersteunen bij hun raadswerk
  • Besluitvorming van de gemeenteraad voorbereiden
  • Politieke avonden organiseren: raadsvergaderingen en politiek beraad
  • Inwoners adviseren als zij invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad
  • Besluiten van de gemeenteraad bekendmaken
  • Inwoners dichterbij de politiek van Almelo brengen

Samenstelling

Naam Functie
Corrie Steenbergen Griffier
Dörte Jürgensen strategisch raadsadviseur / plaatsvervangend griffier
Meriam Lutjann Strategisch raadsadviseur
Hans Radstaak Raadsadviseur
Yvette Engbers Raadsadviseur
Erika Minkjan-Aman Raadsadviseur
Horria Esslimani Griffiemedewerker
Mary Tijdink Griffiemedewerker