Raadsgriffie

Bij de raadsgriffie kunt u terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp. Of als u uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis. De raadsgriffie zorgt ervoor dat u in contact komt met de gemeenteraad

Mail of bel ons

raadsgriffie@almelo.nl
(0546) 54 13 91


Wat doet de raadsgriffie

De belangrijkste taken van de raadsgriffie zijn:

  • Gemeenteraadsleden adviseren en ondersteunen bij hun raadswerk
  • Besluitvorming van de gemeenteraad voorbereiden
  • Politieke avonden organiseren: raadsvergaderingen en politiek beraad
  • Inwoners adviseren als zij invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad
  • Besluiten van de gemeenteraad bekendmaken
  • Inwoners dichterbij de politiek van Almelo brengen

Samenstelling

Functie Naam
Raadsgriffier Corrie Steenbergen
Strategisch raadsadviseur/plaatsvervangend raadsgriffier Dörte Jürgensen
Strategisch raadsadviseur Meriam Lutjan
Raadsadviseur Hans Radstaak
Raadsadviseur  Yvette Engbers
Adviseur bedrijfsvoering Erika Minkjan
Griffiemedewerker Horria Esslimani
Griffiemedewerker Lisette de Vries
Procescoördinator verkiezingen Elif Özer