Raad stemt met ruime meerderheid in met programmabegroting

Publicatiedatum: 
14 nov 2019
In de begroting maakt het college van burgemeester en wethouders concreet wat ze in 2020 wil bereiken, wat ze daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. Deze begroting biedt ruimte voor investeringen op gebied van duurzaamheid, economie en veiligheid. Er komt meer geld voor initiatieven uit de wijken. Daarnaast wil het college meer Almeloƫrs vanuit de bijstand aan werk helpen en via preventieve maatregelen de zorgkosten voor ouderen en jeugd verminderen.

De gemeenteraad wijzigde de begroting via twee amendementen: een reservering voor wijkgericht werken en de tegenprestatie alleen voor eigen ontwikkeling. Er werd ingestemd met 18 moties, variƫrend van het realiseren van een geboortebos, een generatietoets en budget vrijmaken voor onderhoud en vervanging van speeltoestellen tot volledige besteding van de Klijnsmagelden voor kinderen die opgroeien in armoede en betere verlichting van fiets- en voetgangersoversteekplaatsen. De raad stemde eveneens voor de motie om in 2020 ten minste 1 openbaar toilet in de binnenstad te realiseren. Ook vroeg de gemeenteraad het college om binnen vier maanden met een voorstel naar de raad te komen over het herverdelen van het aantal aanwezige prullenbakken in de gemeente.

De begroting, alle amendementen en moties en de stemuitslagen vindt u hier (zie agendapunt F).