Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Raad stelt Perspectiefnota vast

Publicatiedatum: 
24 jun 2021
De gemeenteraad stelde dinsdag 1 juli de Perspectiefnota 2021 vast. In deze nota staan de belangrijkste punten voor de begroting van volgend jaar.

Aan het einde van de vergadering op donderdag 1 juli nam de gemeenteraad een besluit over de Perspectiefnota. Een meerderheid van de raad was voor. Veel raadsleden zeiden blij te zijn met het financiële herstel van de gemeente. De verwachting voor de toekomst is positief. Dat maakt het mogelijk geld te bestede aan verdere ontwikkeling van de stad.

Veranderingen


Na de discussies werd gestemd over verschillende voorstellen om de Perspectiefnota te veranderen. De raad wil voor de nieuwbouw van woningen verplicht maken dat de eigenaar er zelf gaat wonen. Bij de verdere ontwikkeling van de binnenstad moet het college extra aandacht hebben voor voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen. Verder wil de raad dat het college gaat onderzoeken of er tiny houses mogelijk zijn op Het Maatveld. De raadsleden stemden daarnaast allemaal in met de oproep aan het college om jaarlijks in het Veiligheidsplan op te schrijven bij hoeveel misdaden vrouwen en kinderen slachtoffer zijn. Voortaan moet deze informatie worden opgenomen in het overzicht van zogenaamde high impact crimes.  
 

Stemuitslagen en terugkijken

Stemuitslagen
Raadsvergadering terugkijken

Back to top