Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Raad stelt begroting 2022 vast

Publicatiedatum: 
11 nov 2021
Na een scherp debat stelde de gemeenteraad donderdagavond 11 november de laatste begroting van deze raadsperiode vast. Van de 31 aanwezige raadsleden stemden 19 raadsleden voor de begroting, 11 raadsleden tegen en 1 raadslid onthield zich van stemming. In de begroting staat wat de gemeente in 2022 wil bereiken, wat daarvoor moet gebeuren en wat het gaat kosten.

Meldpunt energiearmoede

De gemeenteraad nam 3 voorstellen aan. Over het voorstel ‘vrijstelling bijstand in giften’ was iedereen het eens. Het college van burgemeester en wethouder moet van de raad de regels aanpassen waardoor mensen in de bijstand tot € 1200 aan giften kunnen ontvangen zonder dat ze worden gekort op hun uitkering. Het college krijgt ook opdracht om een tijdelijk meldpunt energiearmoede in te richten. In het eerste kwartaal van 2022 moet het college de raad informeren over hoe de gemeente inwoners kan bijstaan die te maken hebben met (verborgen) energiearmoede. Verder wil de gemeenteraad dat het onderhoud aan de openbare ruimte verbetert.
Bekijk alle ingediende voorstellen. U vindt hier ook de stemuitslagen.

Beter vooruitzicht

Deze door de gemeenteraad aangenomen begroting staat in het teken van een sterk verbeterd financieel vooruitzicht en stadsontwikkeling. Deze begroting biedt financiële ruimte waaraan een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college in 2022 zelf nog invulling kunnen geven.

Stad beter maken

In deze begroting is geld gereserveerd om door te gaan met ontwikkelingen die de stad beter maken. Zoals in de binnenstad, het maken van een plan voor het XL Businesspark 2 en het uitbouwen van Almelo tot waterstad. Voor 2022 wordt € 5,5 miljoen gereserveerd in een stadsontwikkelingsfonds. Verder is er geld voor het verbeteren van wijken en buurten. Daarmee wil de gemeente met name kwetsbare inwoners meer toekomst bieden.

Bekijk de begroting 2022.

Beoordeel deze pagina
Back to top