Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Praat mee over de Duurzaamheidsroute A35

Publicatiedatum: 
8 sep 2021
In de pilot Duurzaamheidsroute A35 onderzoeken Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden samen met Rijkswaterstaat of en hoe duurzame energieopwekking langs de N35/A35 mogelijk is. In Almelo kijken we of het zuidelijke talud van de A35, ter hoogte van het XL Park, kansen biedt. Inwoners, weggebruikers en geïnteresseerden kunnen wensen en ideeën kenbaar maken via de Duurzame Energie Enquête. Of praat online mee tijdens het ‘Zon langs rijkswegen gesprek’ in Almelo op donderdag 30 september.

Schetsontwerp
Met de opgehaalde informatie werken Rijkswaterstaat en de gemeenten toe naar een schetsontwerp en haalbaarheidsplan van de Duurzaamheidsroute A35. Dit schetsontwerp presenteren zij dit najaar. Eind 2021 nemen de bestuurders van de gemeenten, Provincie Overijssel, Enexis en Rijkswaterstaat een besluit om te kijken of een verdere planvorming rondom de Duurzaamheidsroute A35 zinvol is. Kijk voor meer informatie op duurzaamheidsrouteA35.nl.  

Hernieuwbare energie op rijksgrond
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Rijksoverheid – waar mogelijk – de gronden die in haar bezit zijn, beschikbaar stelt voor het duurzaam opwekken van hernieuwbare energie. Centrale en decentrale overheden werken daarom samen op 10 locaties in Nederland om rijksgronden beschikbaar te stellen voor het opwekken van zonne- en/of windenergie. De Twentse Duurzaamheidsroute A35 is één van deze pilots. Meer informatie over de pilots in Nederland staat op www.energieoprijksgrond.nl

Beoordeel deze pagina
Back to top