Peuteropvang

In Almelo kunnen peuters van 2 tot en met 4 jaar naar de peuteropvang. Ook kan u terecht bij de peuteropvang als uw kind voor- en vroegschoolse educatie nodig heeft. Dit betekent dat uw kind extra aandacht en begeleiding nodig heeft.

Wat moet u weten

Een aantal peuteropvangorganisaties met of zonder voor- vroegschoolse educatie in Almelo krijgt subsidie van de gemeente. Om u aan te melden bij deze organisaties gaat u naar hun website: