Parkeerboetes

Als u een parkeerboete heeft gekregen waar u het niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. U kunt ook spreken met de handhaver die u de boete heeft gegeven.

Wat u moet weten

Bekeuringen

Als u het niet eens bent met een parkeerboete kunt u een afspraak maken met de handhaver die u de bekeuring heeft gegeven. Bel daarvoor (0546) 54 11 11.

Bekeuring op kenteken

Met uw auto is een overtreding begaan. Daarom krijgt u als kentekenhouder een boete. U krijgt van het Centraal Justitieel Incassobureau een acceptgiro en een brief. In die brief staat hoe u bezwaar kunt maken tegen de boete.

Bekeuring op persoon

U heeft een overtreding begaan. Daarom krijgt u een boete. U krijgt van het Centraal Justitieel Incassobureau een acceptgiro en een brief. In die brief staat hoe u bezwaar kunt maken tegen de boete.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

U heeft bij een parkeerplaats met een parkeerautomaat niet of onvoldoende betaald of er was geen betalingsbewijs zichtbaar. Daarom krijgt u een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Hier staat ook op hoe u bezwaar kunt maken tegen de naheffing.