Geschiedenis van Almelo

Historische informatie over Almelo en stamboomonderzoek

Almelo is ontstaan in de 11e eeuw op een kruispunt van land- en waterwegen. Vanaf het begin van het ontstaan van de stad is Almelo een levendig handelscentrum met schippers, vissers, boeren en ambachtslieden. Dankzij de ligging op een kruispunt van land- en waterwegen heeft de stad zich kunnen ontwikkelingen tot een bloeiende textielstad met hoogstaande ondernemers. Landhuizen en villaโ€™s zoals de Bellinckhof herinneren ons vandaag de dag aan welgestelde families die in Almelo hebben gewoond.

Tussen 1600 en 1800 waren er veel huisweverijen. De komst van de stoommachine in 1830 zorgde er voor dat de productie volledig fabrieksmatig werd. De infrastructuur werd verbeterd door middel van kanalen en spoorlijnen. Vanuit de wijde omgeving kwamen arbeiders naar Almelo waardoor het bevolkingsaantal snel toe nam. Er kwamen zelfs arbeiders uit Turkije, Spanje en Italiรซ om hun geluk te beproeven in Almelo.

In 1795 besloot Napoleon dat alle rechtspraak en wetgeving een staatszaak waren. Als gevolg moest het gekoesterde Stadboek worden ingeleverd bij het provinciebestuur in Zwolle. 

Vanaf 1970 nam de productie in lagelonenlanden toe, waardoor ook de concurrentie toenam. Hierdoor moesten veel fabrieken in Almelo noodgedwongen sluiten. Door het gebrek aan werk in andere sectoren steeg de werkloosheid enorm. Noodgedwongen probeerde Almelo dit probleem op haar eigen(wijze) manier op te lossen. Een grote vernieuwing van de stad was het gevolg. Veel textielfabrieken zijn verdwenen maar een aantal bijzondere gebouwen zijn behouden als eerbetoon aan de rijke textielindustrie van Almelo.

Deze tegenslag was slecht voor de Almelose economie, maar was het begin van een ommezwaai voor de stad. Industriรซle gebouwen moesten plaats maken voor woningen, winkels, cultuurvoorzieningen en veel groen. In 1992 ontving Almelo de Rijksprijs voor bouwen en wonen.

Voor beeldmateriaal en andere informatie over de historie van Almelo kunt u terecht bij het Historisch Archief Almelo.