Afkoppelen van regenwater

Als u uw regenpijp losmaakt van het riool, is er minder kans dat het riool overstroomt wanneer het heel hard regent.

  • Door uw regenpijp af te koppelen kunt u helpen om te voorkomen dat het riool overstroomt als het heel hard regent. Afkoppelen helpt dus tegen wateroverlast.
  • Afkoppelen helpt om het tekort aan grondwater in uw tuin of straat te verminderen. De grond wordt minder droog. 
  • Afkoppelen is ook goed voor het milieu. Want het schone regenwater wordt niet vermengd met vuil rioolwater. Zo hoeft het waterschap minder water schoon te maken.

De gemeente legt bij het vervangen van het riool in uw straat tegenwoordig vaak 2 verschillende riolen aan. Eén voor het vieze water uit huizen en één voor het schone regenwater van daken. Als uw straat ook zo'n riool krijgt dan hoort u dat vooraf.