Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Oprit melden

On this page

Wilt u een oprit voor uw woning of bedrijfsgebouw? Dan moet u dat melden bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of een oprit mag volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Als de oprit mag, legt de gemeente deze op uw kosten aan. Een oprit kunt u online melden.

Wat u moet weten

Een oprit mag als die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De oprit brengt het verkeer op de weg niet in gevaar.
  • Er verdwijnt niet onnodig een openbare parkeerplaats.
  • Het openbaar groen wordt niet onnodig beschadigd.
  • De oprit past binnen het bestemmingsplan.

Antwoord van de gemeente

Binnen 4 weken nadat de gemeente uw melding heeft ontvangen, krijgt u een brief met het antwoord. Als de oprit mag, staan in de brief de voorwaarden en een overzicht van de kosten. Deze kosten moet u van tevoren betalen. Als de oprit niet mag, staat in de brief waarom niet. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.

Wilt u een oprit voor een nieuwe woning of bedrijfsgebouw? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit doet u bij het Omgevingsloket online

Beoordeel deze pagina
Back to top