Onroerendezaakbelasting (OZB)

Hebt u een eigen woning? Of hebt of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente Almelo. U betaalt OZB via de gecombineerde belastingaanslag, die het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) u toestuurt.

Wat u moet weten

  • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u een OZB-aanslag
  • De gemeente stelt de waarde van uw woning of bedrijfsgebouw vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum
  • De gemeente bepaalt door middel van het OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor
  • De waarde die de gemeente bepaalt, heet WOZ-beschikking. Die vindt u op de gecombineerde belastingaanslag van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

Meer informatie

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking? Of hebt u onterecht een OZB-aanslag gekregen? Dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

Soort woning Soort belasting Percentage OZB 2018
Woning Eigenarenbelasting 0,1815
Niet-woning * Eigenarenbelasting 0,3983
Niet-woning * Gebruikersbelasting 0,3175

*Niet-woning: bedrijfspand, bedrijfsmatig gebruikt stuk grond, sportcomplex, garagebox enzovoorts. Het OZB-bedrag ronden wij op hele euro's af naar beneden.