U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Onderzoek naar verbindingsweg Almelo-Zenderen-Borne

Publicatiedatum: 
15 mei 2020
De provincie Overijssel en de gemeenten Borne en Almelo doen onderzoek naar een nieuwe verbindingsweg Almelo-Zenderen-Borne. Eerst maken ze een overzicht van de gevolgen van zo'n weg voor het milieu, een milieu-effectrapportage (MER).

Bereikbaarheid

De gemeente Almelo doet mee aan het onderzoek omdat het belangrijk is voor de bereikbaarheid van onze stad. Ook komt de weg misschien voor een deel op Almelo's grondgebied te liggen.

Verbinding

De nieuwe weg wordt een verbinding vanaf de zuidelijke randweg Borne naar de N743 (Almelosestraat) tussen Almelo en Zenderen, met een eventuele doortrekking naar de N744 (Albergerweg). De werknaam van de nieuwe weg is Vloedbeldverbinding.

Lees meer over de Vloedbeltverbinding