Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Onderzoek naar aardgasvrij maken Aalderinkshoek

Publicatiedatum: 
6 okt 2021
De Aalderinkshoek gaat op zoek naar manieren om delen van de wijk aardgasvrij te maken. Bewoners hebben dat afgesproken met de woningstichtingen, Cogas, de gemeente en het waterschap.

Aarde wordt steeds warmer

Het is nodig om te stoppen met het gebruik van aardgas. Want bij het verbranden van aardgas komen er gassen in de lucht die slecht zijn voor het klimaat. Daardoor wordt de aarde steeds warmer. Dat gebeurt niet als je energie gebruikt van zon, wind of water. Ook kunnen huizen beter worden geïsoleerd en kunnen verwarmingsinstallaties zuiniger worden. 

Betaalbaar wonen

Het is wel de bedoeling dat bewoners van de Aalderinkshoek in de toekomst betaalbaar kunnen blijven wonen.  Of ze nu een woning huren of een eigen huis hebben.

Subsidie van het Rijk

De gemeente hoopt dat het Rijk veel geld wil meebetalen. Daarom heeft de gemeente de Aalderinkshoek als proef aangemeld bij het Rijk. Die maakt begin volgend jaar bekend of  het subsidie geeft aan deze proef.

Bijeenkomsten voor de buurt

Binnenkort zijn er informatiebijeenkomsten voor buurtbewoners over het aardgasvrij maken van de Aalderinkshoek. Zij krijgen daarvoor een uitnodiging.

 

 

Back to top