Social Return On Investment (SROI)

Als u werkt voor de gemeente Almelo moet u ook personeelsleden aannemen die moeilijk aan het werk kunnen komen.

De gemeente past de voorwaarde van SROI toe bij alle inkoop- en aanbestedingscontracten vanaf โ‚ฌ100.000. U bent als opdrachtnemer verplicht om bijvoorbeeld 2 of 5% van de contractwaarde exclusief BTW te besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Lees meer op de website van Werkplein Twente