U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Nog geen last van drijvende meubels? Houden zo!

Publicatiedatum: 
7 okt 2020
Help ook mee om de vervelende gevolgen van extreem weer aan te pakken en maak uw huis en tuin water- en hitteproof. Als iedereen een steentje bijdraagt, maken we het met elkaar een stuk aangenamer. Het is niet alleen beter voor ons allemaal, uw eigen tuin wordt er ook mooier en leuker van.

Op de website van Groenblauw Twente vindt u eenvoudige tips om zelf aan de slag te gaan. Het gaat om simpele maatregelen, zoals het afkoppelen van de regenpijp, het plaatsen van een regenton, een mini-moeras, natuurlijke zonwering en meer planten in de tuin. Op de website is ook een handige tool te vinden waarmee u de klimaatscore van uw huis en tuin kunnen bepalen en delen met anderen. Op die manier worden anderen geïnspireerd om ook aan de slag te gaan met de maatregelen.

Weerman Dennis Wilt legt uit

Weerman Dennis Wilt neemt u mee in de wereld van klimaatverandering. Hij is zelf een echte Twentenaar en vertelt over de effecten waar we in Twente mee te maken krijgen en waarom we onze omgeving aan moeten passen aan het klimaat. Bekijk de video hieronder:

 

Regionale aanpak

De campagne Houden zo komt voort uit een samenwerking met de dertien andere Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Deze samenwerking in Twente is niet nieuw. Zo wordt er samen gewerkt aan de aan de opgaven voortkomend uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018, het ambitieplan van gemeenten, waterschap, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig te maken. In november 2019 brachten de Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen de klimaatatlas uit. Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. Samen met de andere partijen gaat gemeente Almelo de komende maanden aan de slag met de uitkomsten van de atlas.

Bekijk hier wat Almelo nog meer doet aan duurzaamheid.