Nieuwjaarstoespraak burgemeester Gerritsen: 'Doorknokken ondanks tegenslag'

Publicatiedatum: 
8 jan 2018
"Almelo is een stad waar we ondanks tegenslag doorknokken". Dat zei burgemeester Arjen Gerritsen in zijn nieuwjaarstoespraak op 6 januari 2018.

Toespraak

Dames en heren, beste Almeloërs, Bornerbroekers, Aadorpers! Geachte aanwezigen, wáár u ook vandaan komt!

Het is goed om te zien dat u weer met zoveel mensen naar het stadhuis bent gekomen. Hartelijk welkom allemaal! Het is een prachtige traditie om aan het begin van het jaar in een feestelijke sfeer  samen te komen en elkaar het beste te wensen. We gaan het nieuwe jaar altijd tegemoet vol goede voornemens, vol goede moed en vol optimisme. Een nieuw jaar voelt telkens weer als een kans om opnieuw te beginnen. En deze Nieuwjaarsbijeenkomst is er natuurlijk om daar veel met elkaar over te spreken en elkaar er het mooiste en beste bij toe te wensen!

Er gaat heel veel goed in onze gemeente! Een rondgang door en om de stad laat je zien hoeveel betrokkenheid, hoeveel energie er in onze gemeenschap zit. Op tal van plaatsen zie je allerlei activiteiten, grote en kleine, die uiting geven aan de enorme betrokkenheid van mensen bij de stad en de samenleving ín de stad. Er wordt veel goed werk verricht in onze gemeenschap! Maar wat ons een beetje eigen is, is dat we daar niet zo gauw mee te koop lopen. Omdat men vindt dat wat men doet de normaalste zaak van de wereld is. Of omdat men denkt dat wat men doet toch niet opvalt of gewaardeerd wordt.

Nou, beste mensen, je bent te prijzen als je je inzet als ‘normaal’ beschouwt, maar bijdragen aan de samenleving (of je nou ondernemer bent of mantelzorger, of je nou het krantje van de club rondbrengt of in een wijkcentrum activiteiten organiseert voor de buurt) valt wel degelijk op en wordt wel degelijk gewaardeerd. Denk al die inzet maar eens weg en zie hoe weinig er overblijft van al dat mooie en prettige wonen, leven en werken in onze stad…

De initiatieven van ondernemers die met frisse ideeën komen om de binnenstad nieuw leven in te blazen. Initiatieven van bewoners om de stad waar ze van houden nog mooier, nog leefbaarder en nog leuker te maken. Door bomen te planten, door parken te verfraaien of door met muurgedichten die een glimlach op de gezichten van voorbijgangers te brengen.  Het succes van de theatervoorstelling Het Verzet Kraakt, over onze eigen geschiedenis. Een echt gemeenschapsproject, dat niet zo’n succes zou zijn geworden zonder de inzet van heel veel vrijwilligers. Vele groepen van wijkbewoners die zich in hun eigen buurt inzetten voor hun medebewoners, die minder sociale contacten hebben en zichzelf minder goed kunnen redden. Hier in Almelo kijken we naar ze om.  De vrijwilligers van de Eethoek, die geld en voedsel inzamelen om voor Almeloërs die dat niet kunnen betalen 2 keer per week een goede maaltijd en een gezellige bijeenkomst te verzorgen. Die tijdens de kerstdagen zelfs een groots diner organiseerden. De enthousiaste jongeren die zich hebben verenigd in de Jongerenraad, zodat ze hun stem kunnen laten horen aan de politiek, ook al zijn ze zelf nog te jong om te mogen stemmen. Het is belangrijk om heel goed naar hun stem te luisteren, want zij vormen onze toekomst. Of neem de winnaar van de Stadsprijs Almelo 2017, Het Huis van Katoen en Nu, een ontmoetingsplek die zich richt op dat wat velen van ons raakt: de Almelose identiteit.
 
Almelo. Een stad waar we ondanks tegenslag, doorknokken. Waar we ondanks ons gemopper en onze meningsverschilletjes, waar we ook heel goed in zijn, toch positief en hoopvol zijn gestemd. Waar we ons inspannen voor een betere toekomst. Niet van een paar Almeloërs, maar van iedereen! Daar mogen we best trots op zijn. Heeft Hermans Finkers niet ooit eens gezegd: ‘Trots zijn op je stad is niet iets waar je je voor hoeft te schamen.’ Da’s een mooie doordenker.

Beste Almeloërs, ik zie een nieuw elan bij al die betrokken ondernemers, bedrijven en vrijwilligers. Het zijn initiatiefnemers die vertrouwen hebben in de stad. Die het goede gevoel erbij hebben. Soms komen ze van ver, zoals de Vlaamse Heylen Groep die fors investeert in bedrijvigheid en werkgelegenheid. Soms van heel dichtbij, zoals de jonge Zoë Loupatty, die haar nek uitsteekt voor het winkelsucces van de Grotestraat Noord. Soms zie je ze niet, want dan zijn het de liefdevolle vrijwilligers die in stilte en het liefst onwaarneembaar hulp en begeleiding geven aan degenen die het moeilijk hebben. Dan weer is het een samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven die kansen ziet en kansen benut om de werkgelegenheid te versterken. Soms is het een enkeling die zich onvermoeibaar inspant voor het behoud van het speelweitje in de buurt. En soms zijn het er heel veel, als we met 12.000 mannen en vrouwen ons eigen Heracles Almelo toejuichen. Overal, dames en heren, zit dat elan!

En daar kunnen we gebruik van maken hier in dit stadhuis. Initiatief moet worden beloond, niet belemmerd. Want de stad leeft niet in dit mooie stadhuis, maar daarbuiten. In de wijken, in de buurten en de straten. Bij de sport, bij het bedrijfsleven en bij het vrijwilligerswerk. Hier binnen kunnen we het nooit beter weten dan daar buiten. En dat betekent dat we de al die energie, al dat elan, al die wijsheid die er in en om de stad zit, moeten opzoeken. Verantwoordelijk moeten durven maken. Dat we vanuit dit huis moeten durven loslaten. En dat geldt voor iedereen onder dit dak: medewerkers, wethouders, mijzelf, en ook de gemeenteraad. Het parlement van Almelo, dat de koers, de lange lijnen naar de toekomst, moet schetsen en bewaken. 

Op 21 maart heeft u de kans om gebruik te maken van u recht om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.  Heeft u goede ideeën over hoe het beter kan? Hoe het anders zou moeten? Ga dan stemmen! Of wordt zelf politiek actief. Dat kan op allerlei manieren. Want de gemeenteraad kan alleen functioneren als inwoners betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de stad. En dat zíjn ze! Van raadsleden vergt dat, dat ze een open oog en een luisterend oor hebben voor wat de samenleving zélf kan of zélf vindt en wat ze daarvoor nodig heeft. Het vraagt een gemeentebestuur dat het oog richt op de horizon en niet op de krant van morgen of het aantal likes op Facebook van vandaag. Het vraagt een gemeentebestuur dat de waan van de dag ontstijgt en zoekt naar het antwoord op de vraag ‘Wat voor stad willen we achterlaten voor onze kinderen?’ De gemeenteraad die we op 21 maart kiezen bepaalt de koers op de lange termijn, de koers van de toekomst En dat vraagt raadsleden die met die toekomst in verbinding staan. Die kunnen zien wat anderen nog níet kunnen zien en die het aandurven daar pál voor te staan. En dan blijft er nog genoeg over waarover gediscussieerd en gedebatteerd moet worden. Een blik op de toekomst hebben betekent niet dat alle politici het daarover met elkaar eens zijn. Gelukkig maar! Het betekent dat er straks voor iedereen genoeg te kiezen valt.

Een toespraak over Almelo moet ook over de regio gaan. Almelo is geen eiland, ik zeg het vaker. Een toenemend aantal mensen werkt in onze stad, maar woont elders in Twente, of zelfs daarbuiten. Bedrijven en scholen, het ziekenhuis en de schouwburg, ze maken allemaal deel uit van een netwerk dat vele malen groter is dan onze stad. In veel gevallen zelfs groter dan Twente. Laten we daarom in Almelo onze invloed niet overschatten: in het leven en werken van mensen, bedrijven en instellingen zijn gemeentegrenzen niet zo relevant. En dat geldt niet alleen voor Almelo, maar voor álle Twentse gemeenten. We hebben als Twentse gemeenten een gezamenlijke opgave. We behoren allemaal met onze eigen positie, met onze eigen voorzieningen bij te dragen aan het gemeenschappelijke belang van Twente als geheel. Over en weer! Dat betekent dat je blij bent als het met een ander goed gaat en dat je hulp en welwillendheid biedt als een ander tegenslag heeft. Omdat die tegenslag ook jezelf raakt. Een treffend voorbeeld is de voorgenomen sluiting van de Siemens fabriek in Hengelo waar de bestaanszekerheid van zo’n 600 mannen en vrouwen en hun gezinnen ter discussie staat. En dat zijn niet alleen Hengeloërs. En het zijn niet alleen Hengelose toeleverende bedrijven die zich hierover zorgen maken.

Werkgelegenheid in ál haar verschijningsvormen (of het nou hightech of bouwnijverheid is, of het nou toegepaste wetenschap of vrachtvervoer is) is nooit een lokale aangelegenheid, maar ligt altijd op het bordje van Twente als geheel. Tegen die achtergrond ben ik heel erg blij met de unanieme uitspraak van het Almelose gemeentebestuur om zich ten volle in te spannen voor het behoud van de werkgelegenheid in Hengelo. We horen in Twente bij elkaar en daar moet iedereen in Twente zijn best voor doen!

Er gaat heel veel goed in Almelo. Laten we onze rijen gesloten houden, laten we blij zijn voor elkaar en elkaar helpen als het minder gaat.  Laten we elkaars elan en energie benutten om de goede dingen voor onszelf en onze naaste te doen. En wees maar trots op dat vele mooie, goede, succesvolle en belangrijke werk dat u allemaal doet. ‘Trots zijn op je stad is niet iets waar je je voor hoeft te schamen’! Straal het maar uit! Hier in Almelo gebeurt het! Laten we op dit mooie Nieuwjaarsfestival met nieuwe energie vooruit kijken. Laten we de kans grijpen om opnieuw te beginnen. Met het oog op de toekomst van Almelo!

Ik wens u veel heil en zegen in het nieuwe jaar!