Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden? En staat u bij de gemeente Almelo ingeschreven? Dan kunt u bij de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of door naturalisatie. U doet de aanvraag persoonlijk in het stadhuis. Daarvoor kunt u telefonisch een afspraak maken.

Bel ons

(0546) 54 11 11

Door optie

Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden voor optie? Dan vult u in het stadhuis het formulier 'Optieverklaring' in.
 • De burgemeester beslist over uw aanvraag. Hierover krijgt u een brief.
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u 6 weken later van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar krijgt u de optieverklaring.
 • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren.

Meenemen

 • Geldig paspoort waarop uw nationaliteit staat
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Geboorteakte
 • Een bankpas. U betaalt gelijk bij de aanvraag

Door naturalisatie

Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden voor naturalisatie? Dan heeft u eerst een gesprek met de gemeente.
 • De gemeente schrijft een advies en stuurt dit samen met uw aanvraag op naar de IND.
 • De koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hierover een brief.
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u 6 weken later van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.
 • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren bij de IND.

Meenemen

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

 • Geldige verblijfsvergunning
 • Geboorteakte
 • Inburgeringsdiploma op A2- taalniveau of een Nederlands diploma van de middelbare school
 • Een bankpas. U betaalt gelijk bij de aanvraag

Kosten

Nederlander worden door optie

Voor wie Prijs
Voor één persoon € 179,00
Voor een stel € 305,00
Voor elk kind waarvoor u de aanvraag ook doet € 21,00

Nederlander worden door naturalisatie

Voor wie Prijs
Voor één persoon € 840,00
Voor één persoon met asielvergunning voor onbepaalde tijd € 625,00
Voor een stel € 1072,00
Voor een stel met asielvergunning voor onbepaalde tijd € 858,00
Voor elk kind waarvoor u de aanvraag ook doet € 124,00