Minister De Jonge laat zich informeren over zorgfraude en vernieuwing

Publicatiedatum: 
21 mei 2019
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bracht op maandag 20 mei een werkbezoek aan Almelo. De Jonge kwam naar Almelo om met wethouder Eugène van Mierlo van Zorg, toezichthouders en wijkcoaches te praten over zorgfraude en vernieuwende oplossingen in de zorg. “Goed hoe Almelo breed kijkt en de zorg integraal organiseert, dicht bij de inwoners, maar ook lik op stuk toepast bij onrechtmatigheden en fraude. Zo gaat geld voor de zorg ook echt naar de best passende zorg.”

Zorg van goede kwaliteit

Het college van Almelo wil dat de komende jaren zorg van goede kwaliteit beschikbaar blijft voor het daarvoor beschikbare Rijksgeld. Tegelijk wil het college de zorg een kwaliteitsimpuls geven door te vernieuwen.

Doorbraakmethode

Eén van die vernieuwingen is de Doorbraakmethode. Tijdens het werkbezoek vertelden drie wijkcoaches over deze aanpak. Die wordt ingezet bij gezinnen met een heleboel problemen tegelijk, zoals financiële problemen, dreigende huisuitzetting, gezondheidsklachten en alcohol- of drugsverslaving. Ondanks veel verschillende soorten hulpverlening lukt het gezinnen vaak niet het leven goed op de rit te krijgen. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden gaven de wijkcoaches minister De Jonge een goed beeld van hoe gezinnen sterk gecoördineerde en gerichte hulp krijgen op meerdere fronten tegelijk. Zo ontstaat er voor het gezin een doorbraak in hun situatie en nieuw toekomstperspectief. Bijkomend voordeel voor de gemeente is bovendien het financiële voordeel dat de vernieuwende methode oplevert.

Voorkoming, opsporing en handhaving van zorgfraude
Twee sociaal rechercheurs en de projectleider-contractmanager inkoop Wmo/jeugdzorg gaven minister De Jonge tijdens het werkbezoek inzicht in de wijze van voorkoming, opsporing en handhaving van zorgfraude. “Strak zorgtoezicht begint in Almelo aan de voorkant, bij de inkoop”, stelde wethouder Van Mierlo. Bij de inkoop voor Wmo en jeugdzorg vorig jaar gebruikte Almelo strakkere kwaliteits- en integriteitseisen voor zorgaanbieders. Zo moeten zorgaanbieders bijvoorbeeld aantoonbaar beschikken over personeel met de juiste zorgopleiding en relevante registraties.

Sanctiemogelijkheden
Het inkoopmodel biedt bovendien juridisch de juiste handvatten en sanctiemogelijkheden, zoals werd toegelicht aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. “Als is vast komen te staan dat er onvoldoende goede zorg geleverd is en dat zorggeld niet besteed is aan waarvoor het bedoeld is, moet je dat aanpakken”, benadrukte Van Mierlo. “Gemeenschapsgeld moet daar terecht komen waarvoor het bedoeld is. Dat zijn we verplicht aan de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar ook aan de talrijke zorgaanbieders die wél goede zorg leveren. Vertrouwen is goed maar gerechtvaardigd vertrouwen is beter.”