In Memoriam voor graaf van Rechteren Limpurg

Publicatiedatum: 
21 nov 2019
Graaf van Rechteren Limpurg wordt op zaterdag 23 november begraven. Voor de uitvaart worden bepaalde wegen in de stad tijdelijk afgesloten. Dit wordt op borden aangegeven. De Van Rechteren Limpurgsingel is vanwege het afscheid van de graaf zaterdag tijdelijk en met tussenpozen afgesloten tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Op de rondwegen in de stad worden weggebruikers via borden geïnformeerd en omgeleid. Voor inwoners die de familie hun medeleven willen betuigen heeft de gemeente een condoleanceregister geopend in de hal van het stadhuis. U bent hier tijdens openingstijden van het stadhuis welkom om dit register te tekenen.

Op dinsdag 19 november sprak burgemeester Gerritsen tijdens de raadsvergadering onderstaand In Memoriam uit.

"Op vrijdag 15 november overleed mr. Adolph Frederik Lodewijk graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo en Vriezenveen. Met zijn overlijden verliest Almelo een zeer prominente bewoner. Adolph van Rechteren, die een leven buiten de schijnwerpers verkoos, was buitengewoon betrokken bij de stad. Met grote toewijding zette hij zich in voor Almelo en voor het behoud van het landschap en alle groen in en rondom onze stad in het bijzonder.

Velen associëren Almelo met de kleur blauw, of zwart-wit, maar Almelo is ook roodgeel. De kleur van het wapen van de familie van Rechteren Limpurg: een rood kruis op een gouden veld. Karakteristieke roodgele luiken die duidelijk maken dat het een boerderij is die tot het landgoed van de Van Rechterens behoort. De roodgele vlag die afgelopen vrijdag half stok ging op Huize Almelo. De band tussen Almelo en de familie Van Rechteren gaat lang terug. Al sinds het eind van de 14e eeuw is Huize Almelo bewoond door de familie. Aan het eigendom van het huis was een groot aantal erfelijke regalia en heerlijke rechten verbonden. Vanaf de negentiende eeuw leverden de heren van Almelo veel van hun invloed in en hield de familie zich hoofdzakelijk bezig met het beheer van het landgoed.

Adolph graaf van Rechteren Limpurg werd in 1931 geboren in Berlijn. Zijn vader was diplomaat en het gezin verhuisde daardoor regelmatig. Van Japan, Amerika en Canada tot Egypte, Zuid-Amerika en Engeland. Uiteindelijk landde hij weer in Nederland en studeerde hij rechten in Leiden en Amsterdam. In de zomers verbleef hij met zijn ouders vaak voor enkele weken in Almelo, waaraan hij prettige herinneringen bewaarde. Van de zo herkenbare Gravenallee tot het even zo bekende Nijreesbos. Het landgoed van de Van Rechterens bevat vele honderden hectares landbouwgrond en bos. Bijzondere natuur waar Almelo haar unieke karakter aan te danken heeft. Uniek ook omdat die natuur niet vanzelfsprekend is. Als geen ander was de graaf Van Rechteren begaan met het landschap in onze stad. Met eigen ogen zag hij tijdens zijn lange leven hoe plekken uit zijn jeugd veranderden door de vooruitgang: door industrialisatie, woningbouw, de aanleg van wegen, stadsuitbreiding, schaalvergroting van de landbouw en bijvoorbeeld ruilverkaveling.  Dankzij zijn persoonlijke betrokkenheid zijn veel bijzondere landschapselementen herkenbaar gebleven: weggetjes, heggen, singels, hout- en tuinwallen, bomen, bossen en waterpartijen. De graaf was in die zin de tijd ver vooruit. In de decennia die achter ons liggen waren er maar weinig mensen die zó actief bezig waren met natuurbescherming en landschapsbeheer als hij.

Actief. Ook letterlijk. Want de graaf kon je ook aantreffen in het buitengebied, vergezeld met een papierprikker, tassen vullend met zwerfvuil. Oók dat was de graaf van Rechteren. Of misschien wel juist. Vanavond herdenken wij een bijzondere man. Een man die zijn leven in dienst stelde van het grotere geheel. Een man wiens inzet onze stad veel heeft gebracht.  Een uiterst aimabele man, met een sterke persoonlijke band met al zijn pachters. Hij ging op de fiets bij ze langs en nam daar graag de tijd voor.

Een familieman ook, die zich nooit liet voorstaan op zijn adellijke afkomst en die instelling ook doorgaf aan zijn kinderen. Zoals zijn jongste zoon eens zei: ‘Het is mooi een Van Rechteren te zijn. Maar je moet het wel waarmaken. Je moet het als méns doen. Je kunt je in je leven niet beroepen op hoe je heet.‘

Een man die bovenal betrokken was. Trouw en te allen tijde zichzelf. Hij had voelhorens voor alles wat er gebeurde binnen onze stadsgrenzen, was op een positieve manier erg invloedrijk. Een man bovendien die nimmer op de voorgrond trad. Zoals de Roskam het zo mooi omschreef: ‘De meest onbekende bekende Almeloër.’ Almelo zal hem met grote dankbaarheid en veel respect blijven herinneren.

Ik ga er van uit dat ik namens ons allen spreek als ik zeg dat onze gedachten uitgaan naar zijn vrouw, hun kinderen en kleinkinderen, die hun man, vader en grootvader nu moeten missen

Ik vraag u met mij Adolph graaf van Rechteren Limpurg en heer van Almelo, enige ogenblikken te gedenken."