U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Melden overlast van een bedrijf

  1. Stap 1 van 5. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 5: Gegevens melding
  3. Stap 3 van 5: Gegevens melder
  4. Stap 4 van 5: Overzicht ingevulde gegevens
  5. Stap 5 van 5: Voltooid

Een milieumelding gaat over bedrijven die door hun activiteiten overlast voor hun omgeving veroorzaken.
Voorbeelden van overlast kunnen zijn stank, geluid en stof.

Voorbeelden van onveilige situaties zijn:

  • Slechte opslag of het vervoer van gevaarlijke stoffen
  • Situaties bij zandwinningen
  • (Illegale) ontgrondingen
  • Onregelmatigheden in de natuur en verontreiniging van bodem
  • Scheuren in vloeren en wanden van gebouwen