Melden overlast buiten

Melden van overlast buiten kan bij de gemeente. Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, losse stoeptegel of omgevallen boom. Melden van zwerfvuil of vernielingen kan ook bij de gemeente. Ernstige problemen lossen we snel op. Het oplossen van minder ernstige problemen kan iets langer duren.

Is het een noodgeval? Neem dan contact op met de politie via 112 of 0900 88 44.

U kunt problemen buiten bij ons melden, zoals:

  • kapot wegdek of losliggende stoeptegel.
  • kapot verkeerslicht of straatverlichting.
  • rondslingerend afval (zwerfvuil).
  • kapot verkeersbord of -paaltje.
  • verstopt riool in de grond van de gemeente.
  • achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen.
  • overhangende of losse takken en uitstekende wortels.
  • (parkeer)overlast.
  • hondenpoep of loslopende honden.

Meld Misdaad Anoniem

Bij een vermoeden van misdaad of criminaliteit kunt u via Meld Misdaad Anoniem uw melding anoniem doorgeven.

Overlast door een drone kunt u melden bij de politie. Vliegt er een drone boven uw huis of woonwijk? Geef de politie dan de datum en het tijdstip waarop u deze overlast ervaart. En geef zoveel mogelijk andere informatie zoals de grootte van de drone of als dat kan een foto. Als u weet wie de piloot is, geef dit dan ook door.