Meerderheid raad stemt in met Perspectiefnota 2019

Publicatiedatum: 
27 jun 2019
De gemeenteraad heeft donderdag 27 juni na 10 uur vergaderen de Perspectiefnota 2019 vastgesteld. Een meerderheid van de raadsleden stemde donderdag 27 juni voor de Perspectiefnota (20 tegen 15). Deze nota is een voorbereiding op de begroting 2020. De raad behandelt de begroting in het najaar.

Perspectiefnota 2019

De raadsfracties dienden 27 moties in. Dat zijn oproepen aan het college van burgemeester en wethouders. Daarvan werden er 13 aangenomen. Het college moet onder meer onderzoeken of er mensen met weinig geld in Almelo komen wonen omdat hier  meer sociale huurwoningen zijn dan in andere gemeenten. Verder draagt de raad het college op te onderzoeken hoe algeheel ecologisch groenbeheer kan worden ingevoerd.
 

Bekijk de vergadering over de Perspectiefnota 2019 U leest hier ook de stemuitslagen, alle moties en andere agendastukken.