Leerlingenvervoer

Maakt u kosten voor vervoer van uw kind van en naar school? In sommige gevallen kunt u een bijdrage in de kosten ontvangen. De aanvraag doet u online met DigiD.

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor een vergoeding:

  • Als uw kind speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs volgt en de school minimaal 4 kilometer van uw huis staat
  • Als uw kind primair onderwijs of bijzonder onderwijs volgt en de school minimaal 6 kilometer van uw huis staat
  • Voor een taxi als uw kind een beperking heeft en niet onder begeleiding kan reizen. Bij de aanvraag stuurt u medische informatie, diagnose(s) en verklaringen van een specialist/behandelend arts (niet de huisarts) mee. De informatie mag niet ouder zijn dan 2 jaar
  • Voor weekendvervoer als uw kind in een internaat of pleeggezin verblijft voor het volgen van passend onderwijs
  • Voor een begeleider als uw kind niet zelfstandig kan reizen. Kinderen die op 1 augustus 2018 tien jaar of ouder zijn en onderwijs volgen op een school voor primair onderwijs of een speciale school voor basisonderwijs, komen alleen voor de vergoeding van een begeleider in aanmerking als de directeur van de school een verklaring van de noodzaak afgeeft. Deze ondertekende verklaring stuurt u mee bij de aanvraag

Aanvragen

Dien uw aanvraag in met DigiD:

Schooljaar 2019/2020

Volgt uw kind onderwijs op een basisschool of speciale school voor basisonderwijs en is uw verzamelinkomen over 2017 lager dan € 26.550,-? Stuur dan een inkomensverklaring 2017 (voorheen IB60-formulier) mee. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst via 0800 - 05 43.

Eigen bijdrage

Als uw inkomen € 26.550,- of hoger is, heeft u een eigen bijdrage van € 412,-.

Beoordeel deze pagina