Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Leerlingenvervoer

Maakt u kosten voor vervoer van uw kind van en naar school? In sommige gevallen kunt u een bijdrage in de kosten ontvangen. De aanvraag doet u online.

Aanvragen

Schooljaar 2021 - 2022

Let op: krijgt u een foutmelding? Klik dan nog een keer op de link.

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor een vergoeding:

  • Als uw kind speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, primair onderwijs of bijzonder onderwijs volgt en de school minimaal 6 kilometer van uw huis staat.
  • Voor een taxi als uw kind een beperking heeft en niet onder begeleiding kan reizen. Bij de aanvraag stuurt u  een verklaring van een specialist/behandelend arts (niet de huisarts) mee. De informatie mag niet ouder zijn dan 2 jaar.
  • Voor weekendvervoer als uw kind in een internaat of pleeggezin verblijft voor het volgen van passend onderwijs.

Eigen bijdrage

Schooljaar Uw jaarinkomen Eigen bijdrage (per jaar)
2021 - 2022 € 27.450 of hoger € 466,33
Beoordeel deze pagina
Back to top