U kunt alleen nog voor dringende zaken een afspraak maken met ons. Voor meer informatie bel (0546) 54 11 11.

Leerlingenvervoer

Maakt u kosten voor vervoer van uw kind van en naar school? In sommige gevallen kunt u een bijdrage in de kosten ontvangen. De aanvraag doet u online met DigiD.

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor een vergoeding:

  • Als uw kind speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs volgt en de school minimaal 4 kilometer van uw huis staat
  • Als uw kind primair onderwijs of bijzonder onderwijs volgt en de school minimaal 6 kilometer van uw huis staat
  • Voor een taxi als uw kind een beperking heeft en niet onder begeleiding kan reizen. Bij de aanvraag stuurt u medische informatie, diagnose(s) en verklaringen van een specialist/behandelend arts (niet de huisarts) mee. De informatie mag niet ouder zijn dan 2 jaar
  • Voor weekendvervoer als uw kind in een internaat of pleeggezin verblijft voor het volgen van passend onderwijs

Aanvragen

Dien uw aanvraag in met DigiD:

Schooljaar 2019/2020

Volgt uw kind onderwijs op een basisschool of speciale school voor basisonderwijs en is uw verzamelinkomen over 2017 lager dan € 26.550,-? Stuur dan een inkomensverklaring 2017 (voorheen IB60-formulier) mee. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst via 0800 - 05 43.

Eigen bijdrage

Als uw inkomen € 26.550,- of hoger is, heeft u een eigen bijdrage van € 412,-.