U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Leerlingenvervoer

Maakt u kosten voor vervoer van uw kind van en naar school? In sommige gevallen kunt u een bijdrage in de kosten ontvangen. De aanvraag doet u online.

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor een vergoeding:

  • Als uw kind speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs volgt en de school minimaal 4 kilometer van uw huis staat.
  • Als uw kind primair onderwijs of bijzonder onderwijs volgt en de school minimaal 6 kilometer van uw huis staat.
  • Voor een taxi als uw kind een beperking heeft en niet onder begeleiding kan reizen. Bij de aanvraag stuurt u medische informatie, diagnose(s) en verklaringen van een specialist/behandelend arts (niet de huisarts) mee. De informatie mag niet ouder zijn dan 2 jaar.
  • Voor weekendvervoer als uw kind in een internaat of pleeggezin verblijft voor het volgen van passend onderwijs.

Eigen bijdrage

Voor schooljaar 2020/2021:
Als uw inkomen € 27.000 of hoger is, heeft u een eigen bijdrage van € 450

Beoordeel deze pagina
Back to top