Leden bezwaarschriftencommissie sociale zekerheidszaken

De gemeente zoekt 2 leden voor de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheidszaken. Solliciteren kan tot maandag 27 januari.

Bezwaarschriftencommissie sociale zekerheidszaken

De bezwaarschriftencommissie is onafhankelijk. Ze bestaat uit 5 leden en 1 voorzitter. De hoorzittingen van de commissie worden gehouden door 1 voorzitter en 2 leden. De leden nemen deel per toerbeurt. De secretaris van de commissie komt uit de gemeentelijke organisatie.

Hoorzittingen

De hoorzittingen zijn om de week op de maandag, soms op de dinsdag. Het gaat om maximaal 3 uren, inbegrepen voor- en nabespreking. Tijdens een vergadering kunnen maximaal 7 bezwaarschriften worden behandeld. In de praktijk gaat het gemiddeld om 3 tot 4 zaken per keer. Tot 10 dagen voor de hoorzitting wordt het dossier bij de commissie aangeleverd.

Advies

Na de hoorzittingen vergadert de commissie om tot een weloverwogen en juridisch juist advies te komen voor het te nemen besluit op bezwaar. De commissie geeft zo nodig adviezen die gebruikt kunnen worden voor behoud of verbetering van de kwaliteit van procedures en besluitvorming.

Wij vragen:

  • Minimaal een afgeronde hbo- opleiding.
  • Goede sociale, communicatieve en analytische vaardigheden.
  • Kennis en ervaring met klanten binnen het sociaal domein.
  • Ervaring en actuele kennis over het algemeen en bijzonder bestuursrecht.
  • Brede maatschappelijke betrokkenheid en ervaring.
  • Kritische houding en oplossingsgerichte instelling.
  • In staat zijn tot het vormen van een onafhankelijk oordeel.
  • Vertrouwd zijn met het werkterrein gemeentelijke overheid.
  • Maakt geen deel uit of werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
  • Voert geen procedures tegen de gemeente Almelo.

Wij bieden:

Een vergoeding van € 177,50 bruto, exclusief vergoeding reiskosten. U werkt samen met betrokken en deskundige medecommissieleden.  U kunt uw auto parkeren op het parkeerdek in het stadhuis. Openbaar vervoer is op loopafstand.

Meer weten

Voor meer informatie kunt u bellen met Iris Agterbosch van het team Juridische Zaken, eenheid Uitvoering Sociaal. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 31 99 75 63.

Solliciteer op de functie lid bezwaarschriftencommissie

Solliciteren kan tot maandag 27 januari. De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de week van 3 februari