U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvangvoorziening zoals een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau beginnen? Of wilt u gastouder worden? Dan meldt u zich aan bij de gemeente.

Wat u moet weten

De gemeente zorgt voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. Als er iets verandert in uw registratie, verzoeken wij u ons dat te melden.

Wat gebeurt er met uw aanvraag

De GGD Regio Twente controleert of uw kinderopvangvoorziening aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval, dan registreert de gemeente uw kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang.

Maatregelen

Als uw kinderopvangvoorziening niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan de gemeente maatregelen nemen: u krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om fouten en gebreken te herstellen, maar u kunt ook een boete krijgen. In het uiterste geval sluit de gemeente uw kinderopvangvoorziening.

De gemeente baseert haar maatregelen onder andere op:

  • Het inspectierapport van de GGD
  • De Wet kinderopvang (Wko)

Handhavingsbeleid kinderopvang

Aanvragen en wijzigingen doorgeven

Aanvragen en wijzigingen geeft u door via de gemeente met een van landelijke aanvraag- en wijzigingsformulieren van de Rijksoverheid.

Een volledig ingevulde aanvraag- of wijzigingsformulier en de bijlagen stuurt u naar:

Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Beoordeel deze pagina
Back to top