Kennisgeving datalek gemeente Almelo

Per abuis is een lijst met ondertekenaars van de petitie “Stem voor het Stadstheater” op 6-2-2024 gepubliceerd. Na melding op 13 februari 2024 is het bestand direct offline gehaald.

Per abuis is een lijst met ondertekenaars van de petitie “Stem voor het Stadstheater” op 6-2-2024 gepubliceerd. Na melding op 13 februari 2024 is het bestand direct offline gehaald.
Het lek is door de (externe) privacy officer van de gemeente Almelo beoordeeld. Vastgesteld is dat zonder toestemming naar buiten zijn gebracht: namen, woonplaatsen en het moment waarop zij de petitie hebben getekend. Het risico op het ontstaan van schade voor de betrokkenen is op basis hiervan ingeschat als zeer laag. Daarom hebben we besloten om dit lek niet te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Omdat de gemeente niet beschikt over de (mail)adressen van de ondertekenaars kan zij hen niet persoonlijk op de hoogte stellen. De gemeente doet dit via deze kennisgeving op de gemeentelijk website en via de gemeenteadvertentie.