U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

Voor vragen over jeugdhulp kunt u terecht bij de gemeente via telefoonnummer (0546) 54 11 11

Wat u moet weten

  • De gemeente bekijkt samen met u wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren.
  • Als u in aanmerking komt voor jeugdhulp krijgt u een wijkcoach van het sociale wijkteam.
  • De wijkcoach wordt uw vaste aanspreekpunt en zorgt voor 1 plan per gezin.
  • De website ikhebeenvraagalmelo.nl geeft antwoord op vragen over opvoeden.

Aanbieders van jeugdhulp

  • De gemeente heeft contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp. Daaruit kunt u zelf een keuze maken.
  • Voor vragen of klachten over geleverde jeugdhulp kunt u terecht bij Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg, via www.akj.nl.