Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Voor vragen over jeugdhulp kunt u terecht bij de gemeente. Vanaf 1 september kunt u alleen nog met een afspraak bij ons terecht. Een afspraak maakt u zelf eenvoudig online.

Wat u moet weten

  • De gemeente bekijkt samen met u wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren
  • Als u in aanmerking komt voor jeugdhulp krijgt u een wijkcoach van het sociale wijkteam
  • De wijkcoach wordt uw vaste aanspreekpunt en zorgt voor 1 plan per gezin
  • Lees informatie over kindermishandeling en huiselijk geweld op Veilig Thuis Twente
  • De website ikhebeenvraagalmelo.nl geeft antwoord op vragen over opvoeden

Aanbieders van jeugdhulp

  • De gemeente heeft contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp. Daaruit kunt u zelf een keuze maken.
  • Voor vragen of klachten over geleverde jeugdhulp kunt u terecht bij Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg, www.akj.nl.