Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Jeugdhulp

On this page

Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

Voor vragen over jeugdhulp kunt u ons bellen via tel (0546) 54 11 11

Wat u moet weten

  • De gemeente bekijkt samen met u wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren.
  • Als u in aanmerking komt voor jeugdhulp krijgt u een wijkcoach van het sociale wijkteam.
  • De wijkcoach wordt uw vaste aanspreekpunt en zorgt voor 1 plan per gezin.

Aanbieders van jeugdhulp

  • De gemeente heeft contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp. Daaruit kunt u zelf een keuze maken.
  • Voor vragen of klachten over geleverde jeugdhulp kunt u terecht bij Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg, via www.akj.nl.
Back to top