Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

Voor vragen over jeugdhulp kunt u op afspraak terecht bij de gemeente. Een afspraak maakt u zelf eenvoudig online.

Direct een afspraak maken

Wat u moet weten

  • De gemeente bekijkt samen met u wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren.
  • Als u in aanmerking komt voor jeugdhulp krijgt u een wijkcoach van het sociale wijkteam.
  • De wijkcoach wordt uw vaste aanspreekpunt en zorgt voor 1 plan per gezin.
  • Lees informatie over kindermishandeling en huiselijk geweld op Veilig Thuis Twente.
  • De website ikhebeenvraagalmelo.nl geeft antwoord op vragen over opvoeden.

Aanbieders van jeugdhulp

  • De gemeente heeft contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp. Daaruit kunt u zelf een keuze maken.
  • Voor vragen of klachten over geleverde jeugdhulp kunt u terecht bij Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg, via www.akj.nl.