Koninklijke onderscheiding voor Jasper Smit

De buitengewone inzet van Jasper Smit voor zijn medemens en in het bijzonder mensen met de diagnose GIST is uitzonderlijk en niet onopgemerkt gebleven. "Het is mij dan ook een eer en genoegen jou te mogen meedelen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten jou Koninklijk te onderscheiden voor jouw levenswerk", sprak locoburgemeester Arjen Maathuis zaterdagmiddag 16 maart Jasper toe. Dit gebeurde tijdens een regionale bijeenkomst van de Contactgroep GIST in Zwolle.

De helft van alle mensen krijgt op enig moment te maken met kanker. Bijna iedereen kent wel iemand die kanker heeft of heeft gehad. En wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, is dat enorm ingrijpend. Dankzij innovatieve behandelmethoden en therapieën overleven steeds meer mensen. Tegelijk kampen velen daarna met de gevolgen van hun ziekte en de behandeling. Bij kanker telt daarom niet alleen de overleving. Het gaat ook over de kwaliteit van leven en het omgaan met de (late) gevolgen.

Jasper Smit geridderd

GIST
Artsen constateerden bij Jasper Smit op 14-jarige leeftijd een extreem zeldzame tumor in zijn maagdarmstelsel. Uitzonderlijk, omdat een Gastro Intestinale Stroma Tumor (GIST) doorgaans optreedt vanaf middelbare leeftijd. Dergelijke zeer zeldzame aandoeningen krijgen vaak minder aandacht van onderzoekers omdat ze door een gebrek aan gegevens en patiënten moeilijk een goed onderzoek kunnen opzetten. Ook farmaceutische bedrijven zijn er niet happig op. "Het is een harde wet: hoe minder patiënten, hoe minder aandacht de kanker krijgt. Wie voor duizenden patiënten het verschil kan maken, krijgt gemakkelijker geld bij elkaar", illustreerde locoburgemeester Arjen Maathuis het belang van de inzet van mensen als Jasper voor onderzoek en donaties.

Delen van kennis
Jasper zette zijn persoonlijke ervaring ten volle in om patiënten met zeldzame kankers als GIST en weke delen sarcoom te helpen. "Mede dankzij jouw inzet is de bekendheid over GIST en wekedelen tumoren toegenomen. Je levert een essentiële bijdrage aan het delen van kennis en ervaring door onder andere een website te ontwikkelen en je nam het initiatief voor lotgenotendagen. Om op deze en tal van andere manieren nog meer bekendheid te genereren over GIST: voor (huis)artsen en onderzoekers, voor patiënten en hun naasten."  

Almeloopers
Ondanks de zware last van zijn ziekte en de continue behandeling, de onzekerheid over het verloop en de bijwerkingen van de medicatie, vindt Jasper energie om anderen te helpen. Zo droeg Jasper bij aan de uitstraling van en het hoge niveau van het Roparun-team De Almeloopers en tekent hij mede voor het succes van Almelo als favoriete doorkomststad. Daarnaast was Jasper jarenlang één van de vrijwilligers van het Alma Inloopershuis en is hij actief betrokken bij het Nationaal AYA Platform voor jongeren met kanker. 

Voor meer informatie over GIST: Contactgroep GIST - Patiëntenplatform Sarcomen

Koninklijke onderscheiding
Kent u iemand uit Almelo die een koninklijke onderscheiding verdient? U kunt hem of haar voordragen via de gemeente.